BEREIK JOUW DIRECTE OMGEVING

De huis-aan-huiskrant Almere DEZE WEEK is het perfecte medium om uw advertentie onder de aandacht te brengen in de directe omgeving. U bereikt met de huis-aan-huiskrant een brede doelgroep, zoals ouders, alleenstaanden, jongeren en gepensioneerden. De krant wordt met aandacht gelezen, want uw doelgroep heeft interesse in lokaal- en wijknieuws. Uw advertentie valt hier dus zeker in op. Ontdek de mogelijkheden.

Wilt u advies vul dan onderstaand contactformulier in. Wilt u direct een offerte aanvragen bel dan naar: 036-5300765.

Heeft u een redactionele vraag? Stuur dan een mail naar redactie@almeredezeweek.nl

Almere DEZE WEEK
Wekelijks huis-aan-huis in:
Almere-Stad, Buiten, Haven, Hout en Poort.

Verspreidingsgebied ruim 90.000 exemplaren *
*aantal te verspreiden exemplaren wijkt af van verspreidingsgebied door Nee/Nee stickers, afzetpunten en nieuwbouwwijken.

Tarieven op aanvraag.

NNP
WIJ ZIJN LID VAN
NNP

 

DISCLAIMER: De informatie op de website van Almere DEZE WEEK wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en Almere DEZE WEEK streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie. Almere DEZE WEEK kan echter geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/ of blijft. Bezoekers van de website van Almere DEZE WEEK kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Almere DEZE WEEK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Almere DEZE WEEK op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/ of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere DEZE WEEK.
Alle rechten zijn voorbehouden.
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website Almere DEZE WEEK wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

PRIVACYVERKLARING: Bekijk hier onze privacyverklaring.