Zeearend geboren in de Lepelaarplassen

25 juni 2019 12:41

ALMERE – Voor het eerst hebben er zeearenden gebroed in de Lepelaarplassen. En met succes, want er is een zeearendvrouwtje geboren. Ze is vernoemd naar boswachter Jan Horstra die haar ringde en heeft de naam Jannie WN13 gekregen.


“Zeearenden zijn zeldzaam en bovendien erg verstoringsgevoelig tijdens een broedpoging. Om die reden hebben we het gehele voorjaar bewust niet gecommuniceerd over dit bijzondere nieuws”, zo meldt Het Flevo-Landschap. Alle activiteiten en onderhoudswerkzaamheden in de Leplaarplassen zijn in deze periode geannuleerd of verschoven. Ook is cameratoezicht toegepast in het niet-toegankelijke gebied.
Jannie is de eerste zeearend die is geboren in een gebied van Het Flevo-landschap en de eerste zeearend die is geboren in de gemeente Almere. Het Flevo-landschap: “De zeearend heeft zich op eigen kracht opnieuw gevestigd in Nederland. Eerst als wintergast, maar sinds 2006 ook als broedvogel. Het eerste paar koos de Oostvaardersplassen als plek om te broeden. Het aantal zeearenden in ons land neemt sindsdien toe en de in Nederland geboren zeearenden nemen steeds vaker nieuwe broedgebieden in gebruik.”

Onderzoek


Jannie is geringd en gezenderd door de Werkgroep Zeearend Nederland (WZN). De onderzoekers van WZN hopen haar levensloop gericht te kunnen volgen en meer te leren over de leefwijze van Nederlandse zeearenden. "Uit de zenderinformatie blijkt dat Jannie zich inmiddels steeds verder van het ouderlijk nest ophoudt. Ze zal de komende tijd nog door haar ouders worden gevoerd en beschermd, totdat ze volledig zelfstandig is.”
Met een beetje geluk kun je vanuit observatiehut De Lepelaar of vanaf de Oostvaardersdijk Jannie en haar ouders spotten bij de centrale plas en de natte graslanden.

Gerelateerd

123inkt
Ondernemersplein Gemeente Almere