Wethouder: Leerlingenstop in het speciaal onderwijs is mij onbekend

23 mei 2019 19:23

Marjan Haak-Griffioen (ChristenUnie), wethouder van onderwijs

Door Robert Mienstra

ALMERE - Het inspectie-onderzoek over het Almeerse onderwijs meldt dat er tien (inmiddels elf – red.) zwakke en onvoldoende scholen zijn. Er is een lerarentekort en een leerlingenstop voor het speciaal onderwijs. Wat is er aan de hand met het Almeerse onderwijs? Tijd voor een gesprek met Marjan Haak-Griffioen (ChristenUnie), de tijdelijk wethouder van onderwijs.
  

Het onderwijsinspectie-onderzoek meldt dat er tien zwakke en onvoldoende scholen in Almere zijn. Afgelopen maandag kwam daar een elfde bij. Baart u dat zorgen?

Ik maak mij ook zorgen over de staat van het onderwijs in onze stad. Ik werd niet vrolijk van dat rapport. We weten niet hoe het komt dat er weer zwakke scholen ontstaan. In oktober komen de uitkomsten van het Kohnstammonderzoek dat moet verklaren waarom er zoveel zwakke scholen zijn. Het zou mede te maken kunnen hebben met de groei van de stad en met het feit dat de populatie op de scholen niet de makkelijkste is. Maar dat wil ik in een wetenschappelijk rapport bevestigd zien. We snappen niet waarom – nadat de scholen zelf het heft in handen hebben genomen – de kwaliteit  weer weggezakt is. Daarom ga ik niet in het wilde weg investeren.

Waarom het succesvolle beleid van de vorige colleges niet voortgezet?

De situatie is volledig veranderd in 7 jaar.

In 2014 werkte het beleid nog wel.

Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de scholen. Als ik de directeuren en de voorzitters van bestuur vraag hoe het zit dan zeggen ze ‘het is ons pakkie an’. Als het met de omgeving te maken heeft of met de jeugdhulp, dan kunnen we kijken wat de gemeente kan doen. Het beleid was destijds om het niveau op peil te brengen en daarna moesten de scholen het zelf oppakken. Bovendien heeft het niveau van de scholen te maken met de taalachterstanden van leerlingen die het thuis niet gewend zijn om goed Nederlands te spreken. Daarom doen we allerlei voorschoolse activiteiten. Blijkbaar heeft dat geen effect, dus waar ligt het dan wel aan?

Scholen zeggen dat er door de gemeente niet geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het onderwijs.

Ik kom van buiten en ik was stomverbaasd van de inzet die hier wél gedaan wordt. Er is een enorme inzet vanuit de gemeente. Maar dat ga ik niet allemaal oplepelen. De zwakke scholen zijn vaak scholen met veel  kinderen die ook in een lastige thuissituatie zitten. Daar is vaak meer aan de hand. Daar is het dus lastig om goed kwalitatief onderwijs te geven.

Maar geeft u toch wat voorbeelden over de investeringen door de gemeente.

Met de jeugdhulpprogramma’s die we inzetten op de scholen ontlasten we het onderwijs. De scholen kunnen vaak de problemen niet oplossen, want de leraren zijn aangenomen om les te geven en niet om allerlei andere vraagstukken op te lossen.

Maar dat doen leerkrachten natuurlijk wel. En er zijn hier veel zorgteams, IB’ers en zorgcoördinatoren in het onderwijs werkzaam.

Die worden voor een heel groot gedeelte door de gemeente gefinancierd. De gemeente heeft een grote rol in het extra ondersteunen van kwetsbare kinderen. Daarmee draagt de gemeente bij aan de kwaliteit van het onderwijs. De gemeente gaat niet over het onderwijs zelf, maar bijvoorbeeld wel over huisvesting. We proberen zoveel mogelijk het onderwijs te ontzorgen.

Krijgt u geen signalen uit het onderwijs?

Niet in die zin. Als ik vraag aan directeuren van zwakke scholen ‘wat kunnen wij doen?’, dan zeggen ze dat het hún taak is om het op te lossen. En dat vind ik ook. Maar ik praat hierover wel met de schooldirecteuren want het is onwenselijk wat er gebeurt in het Almeerse onderwijs. Ik heb nog geen hulpvragen uit het onderwijs gekregen.

Het beleid van de vorige wethouder René Peeters heeft dus geen succes gehad.

Destijds was er effect, we hadden nagenoeg geen zwakke scholen. Verrassend genoeg is dit weggezakt. De scholen hadden op eigen benen moeten kunnen staan, en dat is niet gelukt. We gaan de oorzaken hiervan nu onderzoeken.

 Laten we het hebben over het lerarentekort. U gaat daar 300.000 euro in investeren. Wat gaat u doen?


Het plan van aanpak met ons beleid is zo goed als klaar. Dat komt voor de zomer naar de raad toe. Inhoudelijk kan ik er nog niets over zeggen. Het is niet de bedoeling dat raadsleden dit eerst in de krant lezen.

De raadsleden moesten ook in Almere DEZE WEEK lezen dat er nu weer veel zwakke scholen zijn. Daar zijn ze niet blij mee.

Het rapport was bedoeld voor de scholen. Als de raad ernaar vraagt kan ze het rapport krijgen. De raadsleden hadden kunnen verwachten dat het rapport er rond deze tijd zou zijn.

Er vertrekken nogal wat leraren uit Almere. Weet u waarom?

Vroeger vonden leraren uit de regio het leuk om in Almere les te geven. Maar nu wordt er enorm aan die mensen getrokken. Het lerarentekort is landelijk. De meeste leraren die vertrekken uit Almere gaan terug naar de plek waar ze wonen. Als gemeente zouden we het fijn vinden als die mensen zich in deze stad zouden gaan vestigen.

Daar hebben we toch een probleem. Er zijn geen woningen.

Ja, je kan hier nergens wonen. Maar toen dat nog wel kon, zijn die leraren bijvoorbeeld in Amsterdam, Hilversum en Amersfoort blijven wonen. De leraren die in Almere werkten, hebben zich hier destijds niet gesetteld. We moeten Almere beter verkopen.

Maar heeft u toch geen oplossing voor het lerarentekort?

We gaan het lerarentekort niet oplossen als we op dezelfde manier lesgeven als we nu doen. Het onderwijs is niet noemenswaardig veranderd. Er moet een innovatie van het onderwijs komen met internetachtige oplossingen met bijvoorbeeld iPads. Onderwijs moet anders georganiseerd worden. Als gemeente denken we erover een kennisinstituut in het leven roepen om daar naar te kijken. Hoe kunnen we het in de klas veranderen, dat is belangrijk.

Maar leraren kunnen hier niet wonen. Amsterdam helpt leraren daarbij wel.

Dat zijn keuzes. Wil je het landelijk probleem oplossen, dan los je het niet op door alle leraren naar jou toe te halen. Dat heeft ook effect op Almere, dat is daar de klos van.

In het speciaal onderwijs worden al een half jaar op de Bongerd en de Olivijn geen leerlingen meer toegelaten. Die kinderen belanden weer in de dure zorg.

Het is voor mij nieuw dat er een leerlingenstop is in het Speciaal Onderwijs. Dat is bij mij niet bekend. Ik weet niet precies de oorzaak daarvan.

Dat komt door het lerarentekort. Dat schrijven ze zelf op hun site.

We verminderen de druk voor de leraren door jeugdhulpprogramma’s. Daarmee ontlasten we de leraren en wordt het leuk om op die scholen les te geven. We kunnen niet alle problemen in de wereld oplossen. Bovendien kan je de vraag stellen ‘waarom zit het zo vol op die scholen?’ Er moeten minder kinderen naar het speciaal onderwijs, dat is ook het doel van Passend Onderwijs.

In het coalitie-akkoord staat: ‘Wij willen onderwijs van excellente kwaliteit.’ Dat is niet gelukt.

Nog niet. Je moet wel een doel hebben. Nu hebben we dingen die niet lukken. Maar er zijn ook scholen die het heel goed doen. Er is veel om trots op te zijn, maar er zijn ook zorgen. Er is nog een lange weg te gaan.

 

Gerelateerd