Wethouder: 'Floriade zal leiden tot raadsenquête'

15 mei 2020 09:45

Door Marcel Beijer

ALMERE – De Floriade zal na 2022 leiden tot een raadsenquête", verzuchtte wethouder Jan Hoek (GroenLinks) donderdagavond plotsklaps tijdens de Politieke Markt. De raad besprak afgelopen donderdagavond het verkennersrapport over de toekomst van de Floriade.

Een raadsenquête wordt uitgevoerd door een enquêtecommissie die onderzoek doet naar het functioneren van het gemeentebestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan getuigen en deskundigen horen. Zo nodig gebeurt dat onder ede. Het is het zwaarste controlemiddel dat een gemeenteraad kan inzetten en werd in Almere bijvoorbeeld al eens eerder gebruikt na het Omniworld-debâcle.

De gemeenteraad wilde zo'n verkennersrapport omdat door het Coronavirus de oorspronkelijke opzet van de Floriade moet worden losgelaten. Verkenner Harry van Dorenmalen onderzocht drie scenario's: stoppen, uitstel of doorgaan met aanpassingen. De uitkomst lekte vorige week al uit: de verkenner adviseert doorgaan. Donderdagavond onderbouwde hij zijn bevindingen tegenover de raadsleden. Gedurende zijn betoog werd duidelijk dat het verkennersrapport is opgebouwd rond talloze aannames. Zo weet nog geen mens hoe het Coronavirus zich zal ontwikkelen en gaf minister Hugo de Jonge al aan dat er geen grote evenementen zullen plaatsvinden zolang er geen vaccin voorhanden is.

Oppositieleider Toon van Dijk (PVV) had geen goed woord over voor het werk van de verkenner. "Dit rapport is niets anders dan een reclamefolder en het scenario om te stoppen is onvoldoende in de verkenning meegenomen." Ook de SP en AP/OPA waren zeer kritisch op het rapport.

PvdA

Opvallend was dat de PvdA lijkt te draaien in haar mening over de Floriade. Als collegepartij waren de sociaaldemocraten zes jaar lang groot voorstander, nu ze in de oppositie zitten is de liefde minder groot. "We zijn nog steeds groot fan", zei fractievoorzitter Ruud de Jonge, "maar de realiteit haalt ons in. We maken ons ernstig zorgen over de alsmaar toenemende kosten. Mijn fractie wil zich daarop beraden." Op de vraag van de PVV waarom die twijfel ineens is ontstaan zei De Jonge dat de solide basis onder het plan verdwenen is en dat het vertrouwen in de organisatie afneemt. Ook bij de Partij voor de Dieren slaat de twijfel toe. Minder opvallend, maar wel opmerkelijk waren de vlakke bijdragen van collegepartijen Leefbaar Almere en VVD waar ze vroeger enthousiast waren over het evenement. Die laatste partijmaakte toch ook voorbehouden. "We zijn er nog niet uit. We willen eerst meer informatie voordat we als fractie een beslissing nemen", zei Colette Holter.

Kritiek

Wethouder Jan Hoek gaf aan dat het college het advies van de verkenner zal overnemen, ook al uitte Van Dorenmalen toch forse kritiek op de Floriade BV, die de wereldtuinbouwtentoonstelling organiseert. Toen de verkenner al aan de slag was met zijn rapport, legde de BV plotsklaps nieuwe financiële tegenvallers op zijn bordje. "Gezien de aard en de omvang vragen die om nader onderzoek, pas daarna is het volgens ons mogelijk om te komen tot een goede financiële weging", bouwde hij alvast een nieuw voorbehoud in. In zijn rapport uit hij zijn ongenoegen daarover. "Dat die cijfers op de valreep aan ons gemeld zijn door de BV is tegelijk symptomatisch voor de wijze waarop het geheel georganiseerd is. Te veel betrokkenen zijn met hun eigen taak bezig en het ontbreekt aan overkoepelende regie en onderlinge transparantie." Binnen twee weken moet de samenwerking op orde komen. "Lukt dat niet, dan lukt de Floriade ook niet."

Ook wees hij erop dat de discussie teveel over de tekorten gaat. "Er hebben zich al dertig landen voor de Floriade aangemeld, waaronder Duitsland. Dat heb ik nog nergens gelezen. En ja, de kosten zijn een pijnpunt. Die kunnen oplopen tot 60 miljoen euro. Maar de baten en spin-off kunnen de stad 100 tot 120 miljoen euro opleveren. Dat laatste wordt slecht gecommuniceerd."

Corona

Grootste vraagteken rond de Almeerse Floriade is dus hoe het Coronavirus zich ontwikkelt. Is er geen vaccin, dan is er ook geen Floriade. Wethouder Jan Hoek ziet echter ook mogelijkheden. "We zouden de Floriade een meerwaarde kunnen geven hoe de wereld zich kan wapenen tegen dergelijke virussen, bijvoorbeeld door in te steken op gezondheid, voedsel en milieu. We zouden daarin de samenwerking kunnen zoeken met universiteiten."

De raad gaat binnenkort in openbaarheid verder praten over de financiële onderbouwing van het rapport. Hoe dat ook uitpakt: de organisatie van de Floriade was tot nu toe allesbehalve vlekkeloos. De onzekerheid is nog steeds groot, behalve dan de raadsenquête. Dat is volgens de wethouder dus nu al een zekerheidje.

Harry van Dorenmalen verdedigde donderdagavond zijn verkenningsrapport over de Floriade. (Foto: Almere DEZE WEEK)