Wethouder: 'Almeerse corporaties werken aan maatwerkoplossingen in coronatijd'

20 mei 2020 13:00

Door Petra Onderwater

ALMERE – De fracties van NIDA, de SP en PVV in Almere springen in de bres voor huurders die het in deze coronacrisis financieel moeilijk hebben. SP en PVV willen dat het college bij de woningcorporaties aandringt op bevriezing van de huren. Ook NIDA pleit voor bevriezing, óf voor een maximale huurverhoging die niet hoger is dan de voorlopige inflatie per 1 juli. Tijdens een online raadsvergadering over dit onderwerp bleken de meningen over de drie ingediende moties verdeeld te zijn, hoe sympathiek deze ook zijn.

NIDA, SP en PVV benadrukken dat veel huurders het nu nog moeilijker krijgen, omdat op dit moment veel gezinnen door de coronacrisis te maken hebben met een terugval in inkomsten. In de Eerste Kamer werd op 21 april een motie van de SP en PVV aangenomen om de huren te bevriezen, maar het kabinet lijkt dit niet te gaan doen. "Wij als gemeenteraad hebben hier echter helemaal niks over te zeggen", benadrukte raadslid Frits Huis van Leefbaar Almere. "Wij gaan hier niet over. Dit zijn slechts etalage-moties en daarom stem ik tegen."

Maatwerkoplossing

Michaël Busby (D66) en Kees Hendriksen (ChristenUnie) gaven aan meer te voelen voor een maatwerkoplossing, in plaats van bevriezing van alle huren. "Dit is een te grote maatregel. Laat de corporaties in gesprek gaan met mensen die daadwerkelijk in de problemen komen door de huurverhoging, want er zijn ook huurders die deze best kunnen betalen. We willen ook niet dat de corporaties in de problemen komen. Wij willen dat zij bouwen, bouwen, bouwen en daar hebben zij ook geld voor nodig", aldus Hendriksen.

Gevolgen

Lesley van Hilten (CDA), Ton van den Berg (SP), Nico de Jonge (AP/OPA) Jaap Steenkamer (GroenLinks) en Leida Höhle (PvdA) voelen wel voor een tijdelijke bevriezing van de huren. "Een oproep aan het college om hierover het gesprek aan te gaan met de corporaties lijkt mij altijd goed", aldus Höhle. Mark de Kuster (VVD) vindt het bevriezen van de huren een sympathiek idee, maar hij wijst erop dat ingrijpen in de markt altijd gevolgen heeft. "Het beperkt de doorstroming en als corporaties hun huren nu niet verhogen, lopen zij jarenlang achter. De effecten van corona zullen volgend jaar bovendien nog groter zijn en dan ligt deze motie er waarschijnlijk weer."

Rijksbeleid

"Huren en huurstijgingen zijn Rijksbeleid, wij gaan daar inderdaad niet over", stelt vervangend portefeuillehouder wethouder Froukje de Jonge. "De lijn die het Rijk daarbij hanteert is gericht op maatwerkaanpassingen. Het argument is dat er ook veel huurders zijn die huurverhoging best kunnen betalen. Bovendien vragen we best veel van corporaties. Denk aan pittige duurzaamheidsopgaven en de vraag om meer woningen te bouwen, maar het onderhoud in de wijk verdient ook de aandacht."

Particuliere verhuurders

De Jonge heeft alle corporaties om een reactie op de moties gevraagd. "Stuk voor stuk geven ze aan dat ze heel matig in huurstijgingen zullen zijn, maar zeker sterk zullen inzetten op maatwerkmaatregelen. De particuliere verhuurders vormen echter een groep die wij veel minder in beeld hebben. De eigenlijke portefeuillehouder, wethouder Lindenbergh, en ik denken dat het verstandig is om ook met hen in gesprek te gaan over maatwerkoplossingen."

De indieners van de moties noemen maatwerkmaatregelen een goede stap, maar pleiten er toch voor om corporaties te vragen tot die tijd een pas op de plaats te maken met het in gang zetten van de huurverhogingen. Wegens tijdgebrek konden niet alle drie de moties voldoende worden besproken om tot een stemming over te gaan. Daarom wordt volgende week verder gesproken over dit onderwerp.

(Foto: Rien Moolhuizen)

Gerelateerd