Werkrelatie ADW en wethouder ernstig verstoord

12 juni 2018 07:00

Door de voltallige redactie
ALMERE – De werkrelatie tussen wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) en de redactie van Almere DEZE WEEK is vorige week ernstig verstoord geraakt, nadat de wethouder zeer persoonlijke berichten naar een verslaggever had gestuurd. De krant heeft afgelopen maandag een officiële klachtbrief naar burgemeester Franc Weerwind gestuurd.

 

De verslaggever in kwestie ontving maandagavond via Messenger een eenzijdig en zeer persoonlijk telefoontje van Herrema waarin het niet tot een gesprek kwam. De journalist verbrak daarop geschrokken de verbinding. Eerder die week had de wethouder via Messenger namelijk ook al persoonlijke berichten verstuurd waar de verslaggever opheldering over had gevraagd, maar niet kreeg.
De verslaggever riep Herrema dinsdag opnieuw ter verantwoording over het eenzijdige telefoontje. Die kwam niet met excuses, maar reageerde onverschillig: ‘Hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen’. Dat was naar mening van de redactie van deze krant een intimiderende en onbetamelijke reactie en stelt dat daarmee de werkrelatie ernstig is verstoord.

 

Per ongeluk


Herrema ontkent ten stelligste de persoonlijke berichten bewust te hebben verstuurd. Alle berichten zouden per ongeluk zijn verzonden. In bijzijn van burgemeester Franc Weerwind is de kwestie later die week met de betrokkenen besproken. De avond na dat confronterende gesprek ontving de verslaggever opnieuw een persoonlijk bericht van Herrema via Messenger dat in relatie kan worden gebracht met de eerdere berichten. Ook daarvan zegt de wethouder dat het bericht per ongeluk is verstuurd. Vorig jaar kwam Herrema in opspraak nadat de website geenstijl.nl naar buiten had gebracht dat de wethouder een aantal sekssites via zijn twitteraccount volgde. De wethouder verklaarde toen deze accounts niet te volgen en niet te weten hoe die accounts in zijn volglijst terecht waren gekomen. De wethouder verwijderde de accounts en veranderde zijn Twitter-wachtwoord. Onlangs hebben alle nieuwe wethouders moeten meewerken aan een uitgebreid en uitvoerig integriteitsonderzoek, waar geen omstreden zaken uit naar voren kwamen.

 

Werkrelatie


De redactie van deze krant is van mening dat zowel het verzenden van de twee persoonlijke berichten en het eenzijdige telefoontje niet per toeval kan zijn gebeurd. En vooral de reactie van de wethouder is volgens de redactie ondubbelzinnig en niet voor velerlei uitleg vatbaar. Daardoor is de werkrelatie met de wethouder ernstig verstoord. Van de lokale pers wordt immers verwacht dat er onafhankelijk verslag wordt gedaan van wat er zich op het stadhuis afspeelt. Door het verzenden van de verschillende persoonlijke berichten, het eenzijdige telefoontje en vooral zijn reactie hierop, kan de redactie van deze krant de wethouder niet meer objectief tegemoet treden.

 

Reactie gemeente


Volgens de gemeente kan uit de nu bekende gegevens niet worden uitgesloten dat de contacten wel degelijk onbedoeld en onbewust tot stand zijn gekomen. Vanuit de wethouder is niet aangegeven dat zijn privételefoon is gehackt of dat dat aan de orde zou kunnen zijn. De wethouder heeft op allerlei manieren openheid van zaken gegeven, waaronder het vrijwillig beschikbaar stellen van zijn privételefoon voor onderzoek. Daarbij heeft de wethouder aangegeven dit onderzoek zelf te bekostigen. Het onderzoek, uitgezet bij een extern bureau, is erop gericht om te achterhalen hoe de contacten tot stand zijn gekomen.
Almere DEZE WEEK heeft maandag 11 juni rond 18.30 uur de klachtbrief overhandigd aan de burgemeester. Deze brief is direct in behandeling genomen.

Reactie wethouder Herrema
Wethouder Herrema laat in een reactie aan Omroep Flevoland weten dat hij verontwaardigd is over de aantijgingen van deze krant en dat de krant het integriteitrapport over hem niet wilde inzien, dat enkele weken geleden voor hem en alle overige wethouders is opgesteld. Ook wilde deze krant niet wachten op de onderzoeksresultaten van het externe bureau. Almere DEZE WEEK heeft dat inderdaad geweigerd omdat die resultaten niets afdoen aan het feit dat de berichten zijn verzonden en het gesprek is gevoerd.