Waar haalt Almere ruim 100 leraren vandaan?

18 april 2019 10:00

Door Robert Mienstra

ALMERE – In Almere zijn op dit moment ruim 100 vacatures in het onderwijs. Daarvan zijn er 67 in het basisonderwijs. Het is de vraag of de schoolbesturen deze vacatures voor de zomervakantie over tweeëneenhalve maand nog kunnen invullen.


Bij diverse scholen staat het water inmiddels tot de lippen. Meerdere scholen sturen regelmatig klassen naar huis. Zo stuurde een school in Poort leerlingen naar huis met instructies voor de ouders om zelf thuis les te geven. De leerlingen moesten thuis samen met hun ouders uit oefenboeken werken, toetsen voorbereiden en elke dag lezen. Dit blijkt uit een brief die de ouders thuis kregen. Ouders van een school in Haven meldden dat ze het verzoek kregen om hun kinderen zoveel mogelijk thuis te houden in verband met het lerarentekort. Meerdere scholen hebben onbevoegden voor de klas staan of zelfs welwillende ouders.

Woningnood


Een probleem is dat leraren uit bijvoorbeeld Brabant - waar in sommige streken een lerarenoverschot is – wel in Almere zouden willen werken, maar niet in onze stad kunnen wonen door de woningnood. Verder vertrekken jonge Almeerse leerkrachten uit de stad, omdat bijvoorbeeld in Amsterdam of het oosten van het land de randvoorwaarden voor leerkrachten beter zijn dan in Almere.

Plan


De gemeente meldt dat het de bedoeling is dat er mogelijk voor het zomerreces een plan van aanpak komt voor het lerarentekort, waarin de gemeente samen optrekt met de schoolbesturen. Dat moet dan nog met de raad besproken worden. Het plan van aanpak wordt op dit moment door ambtenaren geschreven, maar bij de aanpak van het lerarentekort is het stadhuis slechts ondersteunend. De schoolbesturen nemen immers leerkrachten in dienst, niet de gemeente. Het is wel gemeentelijk belang dat er voldoende leerkrachten in Almere zijn.

Speciaal Onderwijs


Niet alleen in het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is het tekort nijpend. In het speciaal onderwijs worden nog steeds wachtlijsten gehanteerd. Bestuur Almere Speciaal schrijft op haar site: ‘Voor onze scholen voor speciaal onderwijs hebben we op dit moment meerdere onvervulde leerkrachtvacatures, waardoor het bestuur genoodzaakt is om op dit moment geen leerlingen meer toe te laten op SO De Bongerd (de school zoekt diverse leerkrachten – red.). Voor SO Olivijn geldt dat in de meeste groepen geen leerlingen meer geplaatst kunnen worden. Hierdoor is de bestuurder van Almere Speciaal genoodzaakt om op dit moment geen nieuwe leerlingen toe te laten. De directeuren van SO De Bongerd en SO Olivijn gaan een wachtlijst hanteren op de nieuwe aanmeldingen.'

Gerelateerd

EHBT
Garagebox
X