VVD: 'Pak georganiseerde misdaad in Almere keihard aan'

16 oktober 2020 10:20

Door Robert Mienstra

ALMERE – De VVD wil de georganiseerde misdaad en ondermijning van de samenleving in Almere keihard aanpakken. Daartoe heeft de partij een initiatiefvoorstel in gediend bij de gemeenteraad. "Het is onacceptabel dat de ondermijning in Almere welig tiert", stelt fractievoorzitter Ulysse Ellian, "er moet een stevige centrale rol en daarbij daadkrachtig optreden van de gemeente komen in de bestrijding van de georganiseerde misdaad."

De aanleiding voor het initiatiefvoorstel van de VVD is dat de georganiseerde criminaliteit steeds meer voet aan de grond krijgt in Almere. "Almere is interessant voor criminelen door de ligging tussen Amsterdam en Utrecht, de oppervlakte is groot en bedrijventerreinen zijn zijn veelal anonieme gebieden zonder veel sociale controle waardoor de ondermijning veel minder zichtbaar is, maar wel stevig vaste grond onder voet heeft in onze stad", zegt Ellian, "als we te weinig doen, dan krijgen we de criminelen hier niet meer weg."

Aanpak

Ellian wil dat de aanpak concreter en harder wordt door een complete aanpak waarbij de gemeente de regie in handen neemt. In ons voorstel stellen we dat alle bedrijventerreinen, bedrijven die opslagboxen verhuren en de autobranche gecontroleerd moeten worden op criminele activiteiten. Verder wil de VVD dat de gemeente lid wordt van Meld Misdaad Anoniem. "Dat zijn we nu niet. Als we lid zijn krijgt de gemeente direct de meldingen binnen en kan daar dan mee aan de slag. Alle meldingen zijn niet herleidbaar, dus een inwoner kan een vermoedelijke hennepplantage bij zijn buurman melden zonder dat aan wie dan ook bekend wordt wie de melding doet. Nu gaan meldingen alleen naar de politie en daarna uiteindelijk bij de gemeente. Het lidmaatschap vergroot de slagkracht van de gemeente. Daarbij zijn vooral de inwoners de ogen en oren van de stad die we hard nodig hebben."

Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen zijn een grote zorg. "Die lenen zich bij uitstek voor criminele activiteiten zoals opslag van gestolen goed, mensenhandel, prostitutie en drugsgerelateerde activiteiten", zegt Ellian. "Wij willen dat de gemeente die bedrijventerreinen gaat controleren om zo de criminelen de stad uit te jagen. Per bedrijventerrein moet in kaart gebracht worden wat daar voor illegale activiteiten plaats vinden. En dan moet er actie volgen."

Preventie

Een van de belangrijke punten in het voorstel is de preventie. De VVD wil voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit en pleit voor een gevarieerdere persoonsgerichte aanpak. "Die criminaliteit lijkt voor hen heel aantrekkelijk, maar de jongeren realiseren zich niet wat de keerzijde is. Wij willen daarom ook dat er een scholenprogramma komt om jongeren weerbaar te maken tegen de verleidingen van de misdaad."

Krachtig

Het initiatiefvoorstel van de VVD is een lijvig stuk met veel aanbevelingen voor het college om het heft in handen te nemen bij de bestrijding van ondermijning. "Een krachtige rol van de gemeente moet zoden aan de dijk zetten", stelt Ellian, "we moeten nu actie ondernemen voordat het te laat is."

De raadsvergadering over de georganiseerde criminaliteit is donderdag 22 oktober om 20.10 uur online te volgen op https://almere.notubiz.nl/

Ulysse Ellian (VVD): "Bedrijventerreinen lenen zich bij uitstek voor criminele activiteiten zoals opslag van gestolen goed, mensenhandel, prostitutie en drugsgerelateerde activiteiten." (Foto: aangeleverd)