VVD botst met eigen wethouder over afvalstoffenheffingsverhoging

18 oktober 2019 09:35

Door Robert Mienstra

ALMERE – Er lijkt een botsing te komen tussen de VVD en haar eigen wethouder Julius Lindenbergh over de verhoging van de afvastoffenheffing die het college voorstelt in haar begroting. “De verhoging van de afvaltoffenheffing is voor de VVD niet acceptabel”, zei Colette Holter (VVD) tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag. “Wij zullen met een voorstel komen om dat uit de begroting te halen.”

 

Onlangs werd door de raad een motie aangenomen waarin staat dat de afvalstoffenheffing niet verhoogd zou worden. Alleen de inflatiecorrectie zou worde doorberekend. Wethouder Lindenbergh zei dat hij die motie niet zou gaan uitvoeren wat betreft de afvalstoffenheffing. Daarmee lijkt de VVD op ramkoers te liggen met haar eigen wethouder.

Landelijke markt
Lindenbergh probeerde de kou nog wel uit de lucht te halen door voor te rekenen dat de verhoging van de afvalstoffenheffing van 26 euro uit twee delen bestaat: “8 euro voor de inflatiecorrectie die er toch al zou komen en 18 euro echte verhoging.” Verder zei hij dat de verhoging tot stand is gekomen doordat Almere minder verdient aan de opbrengsten van haar afval. “Dat is de landelijke markt, die hebben we niet in de hand.”

Zwartepiet
GroenLinks steunde de wethouder met de afvalstoffenheffing-verhoging. “Het is wel een lastig punt”, zei fractievoorzitter Willy-Anne Van Der Heijden, “maar we kunnen er niets aan doen.” Zij speelde de zwartepiet naar de inwoners van Almere: “De verhoging komt door het slechte afval scheiden door de inwoners van Almere zelf.”

Scenario’s
Naast de VVD mokten ook andere partijen over de verhoging van de afvalstoffenheffing. D66 wil dat er gekeken wordt naar verschillende scenario’s om de heffing binnen de perken te houden en vroeg de wethouder daar naar te kijken. “We kunnen kritisch kijken naar de eigen organisatie, we kunnen nadenken over een gedifferentieerd tarief of we kunnen de verhoging uit de buffer halen”, zei fractievoorzitter Martine van Bemmel. Ze kondigde aan daar een motie over in te dienen.

Gerelateerd

Rijbewijs in een dag
Woodstock
X