Vooralsnog geen Rijksgeld voor Almeers campusplan

11 september 2020 09:00

Door Marcel Beijer

ALMERE – De aanvraag van 8 miljoen euro die de gemeente heeft gedaan bij het Rijk voor de bouw van de campus is door Binnenlandse Zaken (BZK) vooralsnog afgewezen. De formuleringen in het aangeleverde papierwerk waren nog onvoldoende in de ogen van BZK. Het ministerie wil wel meedenken om dat alsnog in orde te krijgen.

Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de Politieke Markt, waar vooral de financiële onderbouwing van het campusplan werk besproken. Hoe dat financiële plaatje er exact uitziet blijft ongewis: een groot deel van de vergadering werd in beslotenheid gehouden.

Zoals bekend wil het college op het Festivalplein 1100 studentenwoningen bouwen, de Landdrostdreef veranderen in een stadsstraat en het hoofdgebouw van Windesheim neerzetten op de plek van de Voetnoot.

Woningbouwimpuls

Almere had zich bij het Rijk aangemeld voor de woningbouwimpuls die het kabinet heeft ingesteld om versneld een aantal bouwprojecten in het land te voltooien. Juist donderdag (vlak voor de Poltieke Markt) werd duidelijk dat het Almeerse campusplan niet bij de eerste lichting (tranche) zit.

In november is de deadline voor aanmelding bij de tweede tranche, waar dan in februari 2021 duidelijkheid over komt.

De gemeentelijke experts verwachten dat het campusplan dan wel de zegen van het Rijk krijgt, zeker omdat BZK heeft aangegeven Almere daarbij te willen helpen.

Alhoewel de vergadering voor een deel besloten werd gehouden, werd wel duidelijk dat de plannen kostendekkend zijn. Er zijn twee scenario's opgesteld: één met steun van het Rijk, en één zonder steun. Komt die steun er niet dan duurt het een aantal jaar langer voordat het plan uit de kosten is.

1500 woningen

In de berekening is uitgegaan van 1100 studentenwoningen. Het is ook mogelijk om dat te verhogen naar maximaal 1500 woningen. Dat maakt het plan rendabeler.

De campusplannen zijn nog lang niet definitief. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad daarover. Volgende week donderdag wordt het plan voor het eerst politiek besproken in aanwezigheid van de wethouder.

Voetnoot

Stadsmanager Danny Louwerse ging nog wel even in op de acties van de actiegroep Stop Sloop De Voetnoot die opteren om het huidge pand te behouden door het onderdeel uit te laten maken van de nieuwbouw Windesheim. Volgens Louwerse is dat onmogelijk: "Windesheim heeft 20.000 vierkante meter nodig. De Voetnoot telt maar 8000 vierkante meter. De constructie van het pand is niet zodanig dat daar lagen bovenop kunnen worden gebouwd.

De Voetnoot zou ongeschikt zijn om opgenomen te worden in de nieuwbouwplannen Windesheim. (Archieffoto: aangeleverd)