Volgende week tweedaagse onderwijsstaking

22 januari 2020 11:25

ASG betaalt loon door

Door Robert Mienstra

ALMERE – De vierde grote onderwijsstaking sinds de laatste Tweede Kamer verkiezingen wordt donderdag 30 en vrijdag 31 januari gehouden. De Almeerse Scholengroep (ASG) steunt de staking.

In het afgelopen jaar waren het lerarentekort, de werkdruk en de salarissen in het onderwijs veelvuldig onderwerp van gesprek, zowel in de media als in de politiek. Door op 30 en 31 januari het werk neer te leggen, willen de bonden met name aandacht vragen voor het alsmaar groeiende lerarentekort. Ondanks de recente, niet structurele en eenmalige extra middelen, toezeggingen en afspraken, wordt het lerarentekort in toenemende mate gevoeld in alle sectoren van het onderwijs, van primair tot speciaal onderwijs.

 

Lerarentekort
Het aantal leerlingen in het primair onderwijs dat door het lerarentekort geen leraar voor de klas heeft, loopt voortdurend op en in het voortgezet onderwijs kampen scholen met tekorten bij een flink aantal vakken. In de komende jaren zal ook het voortgezet onderwijs steeds meer last van het lerarentekort krijgen.

 

Doorbetalen
Het bestuur van de ASG schrijft in een brief aan haar personeel: “Om onder deze moeilijke omstandigheden de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, is het bestuur van ASG van mening dat op de korte termijn, naast structurele middelen, ook beleidsmatige heroverwegingen en meer ondersteunende maatregelen van de overheid noodzakelijk zijn. Het College van Bestuur heeft dan ook begrip voor de aangekondigde onderwijsstaking. Tijdens de meest recente staking van 6 november jl. heeft ASG het salaris van stakende medewerkers doorbetaald. Op 30 en 31 januari a.s. doen wij dit opnieuw voor al onze medewerkers in het PO, het VO en het bureau.’
Welke scholen aan de staking in Almere meedoen is onduidelijk. Ondanks de steun van de ASG voor de staking wordt er bij rectoren en directeuren van dat bestuur wisselend gedacht over meedoen aan de staking. Op een basisschool in Almere Haven heeft een groep ouders een school aangespoord om te gaan staken. De school wilde zelf niet meedoen. Zowel de ASG als Prisma waren niet bereikbaar voor een toelichting.