Vis a Vis: Huidige wethouders spreken niet de waarheid

03 mei 2019 10:10

Permanente locatie door voormalig college toegezegd

Door Robert Mienstra

ALMERE – Theatergezelschap Vis à Vis heeft geen goed woord over voor de uitspraken die wethouders Hilde van Garderen (VVD) en Maaike Veeningen (D66) vorige week in deze krant deden over het al dan niet behouden van Vis à Vis op de huidige locatie in Poort. “Oud-wethouder Adri Duijvestein en oud-wethouder Frits Huis hebben toegezegd dat we op deze plek kunnen blijven. Het huidige college handelt onbehoorlijk door dit onder het vloerkleed te vegen”, zegt Klaartje Wierbos, zakelijk leider van Vis à Vis.


Zowel Wierbos als Wim Trieller (voorzitter Vis à Vis) storen zich aan de houding van het huidige college. “Wat die wethouders in de krant zeggen, doet de werkelijkheid geweld aan”, zegt Trieller. “Er zijn toezeggingen op schrift. Het is uiterst merkwaardig en getuigt van onwetendheid en onbehoorlijk bestuur dat de wethouders zeggen dat er niets geregeld is.”
Vis à Vis zegt Almere te gaan verlaten als het niet op de toegezegde plak mag blijven. “Gemeentes die ons willen overnemen, staan in de rij”, zegt Trieller, “die willen ons landelijk en internationaal vermaarde gezelschap liever vandaag dan morgen halen. Maar wij willen op de huidige locatie blijven.”

Ambtenaren


Vis à Vis kreeg in 2015 een erfpachtcontract tot 2025 voor de locatie aan de Muiderzandplaats in Poort. “Ambtenaren wilden in 2015 niet dat we een langere erfpacht kregen omdat de grond afgewaardeerd moest worden. Zij zeiden dat de gemeenteraad dit niet zou accepteren”, vertelt Wierbos. “Burgemeester Annemarie Jorritsma gaf toen de opdracht aan de ambtenaren en wethouders alles goed voor Vis à Vis te regelen. Er werd een erfpachtconstructie opgesteld van 15 jaar. Uiteindelijk werd die vijftien jaar door de gemeente teruggebracht naar tien jaar ( 2015 – 2025), omdat die tien jaar beter naar de raad uit te leggen viel, met louter als doel om de raad niet te confronteren met afwaardering van de grond. Dit had niet als doel om de locatie van Vis à Vis als tijdelijk te bestempelen. De afspraak dat we er mochten blijven, was er immers al door het voormalige college gemaakt.”

Oud-wethouder Huis


Oud wethouder Frits Huis (nu raadslid voor Leefbaar Almere) is boos over de hele gang van zaken: “ Wat Vis à Vis zegt is waar. Als het college dit doorzet, dan maakt het zich schuldig aan onbehoorlijk bestuur. Ambtelijk was er altijd wat weerstand tegen de huidige locatie van Vis à Vis, want de ambtenaren vonden dat Almere goed aan de grond kon verdienen. Ik heb als wethouder altijd gezegd dat we daar een voorziening willen hebben die voor de stad heel belangrijk is. Die twee wethouders laten zich op dit moment op het stadhuis gewoon piepelen. Ik sta ook voor joker als oud-wethouder, omdat wij het rond Vis à Vis in het toenmalige college gewoon geregeld hadden. We hebben destijds aan Vis à Vis toegezegd dat de locatie definitief zou worden. Dat moet nu gewoon worden nagekomen. We staan voor joker in heel Nederland als Vis à Vis weg moet van die locatie, we staan nu al voor joker dat het wordt gesuggereerd dat ze niet op die plek mogen blijven. Ik trad daarmee in de voetsporen van Adri Duijvestein die het gezegd heeft. En Annemarie Jorritsma heeft het gezegd. Het college is daar toen over geïnformeerd en er staat het een en ander op papier.”

Onjuist


“De huidige wethouders zeggen nu in de krant dat zij een gesprek over erfpacht en locatie naar voren hebben gehaald. Maar dat locatieonderzoek is twee colleges geleden al gedaan. We hebben er hier de stukken van. Er zijn toen vijf locaties bekeken, waaruit de huidige als permanent werd aangewezen. Kijk hier, op het kaartje staat nota bene “definitieve locatie Vis à Vis”. ( zie foto red). Hoe kunnen de wethouders dat nu ontkennen. Het staat hier gewoon”, zeggen Wierbos en Trieller.
“Bovendien heb ik in 2017 al aan de bel getrokken om te spreken over de erfpacht”, zegt Wierbos. maar de gemeente vond dat dat toen niet aan de orde was. Ambtenaren zagen er toen ook de noodzaak niet van in”.

Ongehoord


Tijdens die gesprekken met de ambtelijke organisaties werd Vis à Vis informeel na afloop van een vergadering meegedeeld dat het theatergezelschap tot 2025 kon blijven en daarna zou moeten wijken voor woningbouw. “Tijdens een receptie van het afscheid van de bestuurder van Amvest in januari 2019 wordt ons dat ambtelijk informeel nogmaals verteld”, stelt Wierbos. “Tegen alle afspraken in en tegen alles in wat hier in deze documenten staat. Stomverbaasd was ik. De gemeente wilde ons weg hebben, dat was duidelijk.”
Vervolgens meldt de wethouder dat er een onderzoek moet komen naar geluidsoverlast van Vis à Vis. In maart schrijft het gezelschap een brief aan de gemeente met voorstellen om die overlast te beperken. “Je raadt het al”, zegt Trieller. “Nooit meer wat van gehoord. Dat noem ik nog eens letterlijk ongehoord. Inmiddels schijnt het geluidsonderzoek afgerond te zijn. Maar dat mogen we dan weer niet inzien.”

Provincie


De provincie Flevoland is nadrukkelijk bij de ontwikkeling van Vis à Vis betrokken, zeggen Wierbos en Trieller. “Gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66) vertelde ons dat hij verbaasd was over de gedachtegang van de gemeente.”
Ook oud gedeputeerde Harry Dijksma, die nu lid bestuur PB Cultuurfonds Flevoland is, spreekt duidelijke taal: “Wij hebben niet voor niets een grote bijdrage gegeven voor deze locatie. Het zou van onbehoorlijk bestuur van de gemeente Almere getuigen (nu al) op afspraken terug te komen.”

Maat vol


Op 11 april vertelde Vis à Vis aan de wethouder dat de maat vol is. “Wij verkassen niet meer in Almere ”, zeggen Wierbos en Trieller. “En als dat toch moet, dan gaan we naar een andere gemeente. We hebben nu al aanbiedingen zat van gemeenten uit het hele land.”
Het gezelschap doet nog wel een laatste poging. “9 mei bieden we een petitie aan, aan de gemeenteraad met 14.000 handtekeningen waarin de raad gevraagd wordt Vis à Vis op de huidige locatie te behouden”, zegt Trieller. “De wethouder deed vorige week in de krant alsof die handtekeningen een ondersteuning zijn voor haar cultuurbeleid. Een lachertje. De ondertekenaars willen dat Vis à Vis permanent op deze plek blijft, die zeggen helemaal niks over hoe geweldig het beleid van de wethouder is. Hoewel, als het over Vis à Vis gaat, is het een massale afkeuring van dat beleid.”

 

X