Vernieuwing van C. van Eesterenplein gestart

30 maart 2011 05:00

ALMERE - Wethouder Berdien Steunenberg en Pieter de Jong, lid van de Raad van Bestuur van Ymere, sloegen dinsdag 22 maart een feestelijk versierde heipaal van de nieuwbouw op het C. van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt, Almere Buiten. Dit was meteen ook het startsein voor de renovatie van de bestaande bebouwing op het plein. Berdien Steunenberg: "Met de nieuwbouw en renovatie moet het Van Eesterenplein weer het kloppend hart van de Bouwmeesterbuurt worden."In de Bouwmeesterbuurt wonen veel bewoners met plezier. Als zij binnen hun wijk willen verhuizen, is dat niet altijd mogelijk. Vooral voor senioren die hun eengezinswoning willen verruilen voor een appartement is dat in de Bouwmeesterbuurt lastig omdat het aanbod beperkt is. Met de nieuwbouw op het plein met 42 seniorenappartementen in de sociale huursector speelt Ymere hierop in. Voor de leefbaarheid van een wijk is het belangrijk dat er mensen wonen die zich positief aan de wijk hebben verbonden. De helft van de woningen worden straks daarom aangeboden via de Voordeelregeling waardoor buurtbewoners voorrang krijgen op andere woningzoekenden.

Ontmoetingsplek v

Naast woningen biedt de nieuwbouw straks ook een gemeenschappelijke ruimte, een gezondheidscentrum, een nieuwe gymzaal en horecaruimte. De twee bestaande complexen op het plein - met winkels onder en woningen daarboven - worden gerenoveerd. Deze panden krijgen dezelfde uitstraling als de nieuwbouw. De renovatie is naar verwachting eind dit jaar gereed. De nieuwbouw is volgend jaar zomer gereed. Daarna starten de werkzaamheden om de openbare ruimte op het plein te vernieuwen. Het C. van Eesterenplein wordt een ontmoetingsplek waar buurtbewoners, jong en oud, samen kunnen komen, waar je gezellig kunt winkelen en waar kinderen spelen.

Krachten bundelen

Gemeente Almere en Ymere investeren samen met 14 maatschappelijke partners én bewoners in de woningen, de openbare ruimte, de veiligheid en voorzieningen en activiteiten gericht op ontmoeting en vrije tijd in de Bouwmeesterbuurt. Zij hebben hun krachten gebundeld in een integrale wijkaanpak. En die aandacht is nodig voor één van de oudere wijken van Almere Buiten. In Almere wordt de ene nieuwbouwwijk ingehaald door de volgende. De voornaamste doelgroep van deze woningen zijn de Almeerders zelf. Als er niet geïnvesteerd wordt in de bestaande stad trekken bewoners weg. Fysieke en sociaaleconomische maatregelen van de partners moeten dit in de Bouwmeesterbuurt tegengaan. Pieter de Jong: "Niet alleen stenen stapelen, maar ook hoe slaan we de handen in één voor een wijk waarin nog prettiger wordt gewoond." De renovatie en de nieuwbouw op het Van Eesterenplein, het Bouwmeesterhuis en het toekomstige Buurtbeheerbedrijf zijn hiervan goede voorbeelden