Verkennersrapport maakt Floriade niet inzichtelijker voor raad

20 mei 2020 10:15

Door Marcel Beijer

ALMERE – Het vorige week gepresenteerde Floriaderapport van verkenner Harry van Dorenmalen heeft de keuze over het evenement bepaald niet inzichtelijker gemaakt. Dinsdagavond werden tijdens een ingelaste Politieke Markt de bevindingen uit het rapport onderbouwd, een deel daarvan ging in beslotenheid. En er blijven veel vraagtekens.

Van Dorenmalen onderzocht drie opties: doorgaan, uitstel of stoppen met de Floriade. Dinsdagavond bleek dat stoppen verreweg het voordeligst lijkt, Dat kost de gemeenschap tussen de 2,4 en 10,7 miljoen euro extra. Stoppen betekent wel dat er geen stuiver wordt terugverdiend en dat er claims zullen komen van bedrijven en organisaties die al geïnvesteerd hebben in de Floriade. Wat daarbij precies de gevaren zijn is onduidelijk. Die discussie werd namelijk in beslotenheid gevoerd.

Gewoon doorgaan met de Floriade kost de belastingbetaler 16,3 miljoen extra, maar daar staan dan dus wel inkomsten tegenover. Uitstel met één of twee jaar kost minimaal 16,2 en maximaal 32,7 miljoen extra. Daarbij zit ook een verschil of de wereldtuinbouwtentoonstelling met één of twee jaar wordt uitgesteld.

Aannames

Vorige week werd al duidelijk dat Van Dorenmalen zijn rapport op heel veel aannames heeft gebaseerd. 'Het rapport heeft een hoge mate van speculatie', gaf een vertegenwoordiger van het bureau dat hem in zijn onderzoek ondersteunde, dinsdag nog maar eens expliciet aan. De vraag is daarom in hoeverre de cijfers uit het rapport van Van Dorenmalen enige houvast bieden in de keuze die de raadsleden moeten maken.

23 euro

Wel werd duidelijk dat de organisatie, Floriade BV, gemiddeld netto 23 euro per entreekaartje wil overhouden. Ook wordt nog steeds uitgegaan van ruim 2 miljoen bezoekers. Dat aantal is volgens een medewerker goed onderbouwd door een gerenommeerd bureau. Die medewerker gaf ook aan dat de Coronacrisis misschien wel minder van invloed kan zijn op het evenement dan gedacht. De Floriade duurt zes maanden en is wat dat betreft vergelijkbaar met attractieparken en dierentuinen die ook tijdelijk open zijn. Zoals bekend mogen die op dit moment zelfs alweer bezoekers ontvangen.

Pieter Cloo

Alhoewel hij geen inbreng had, was namens de Floriade BV dinsdagavond ook waarnemend directeur Pieter Cloo aanwezig. Dat betekent dat Peter Verdaasdonk nog steeds vanwege 'persoonlijke omstandigheden' thuis zit.

Namens de Floriade BV was nog steeds waarnemend directeur Pieter Cloo aanwezig. (Foto: aangeleverd)