Veel klassen naar huis door lerarentekort

23 november 2018 14:05

Ruim vijftig vacatures

Door Robert Mienstra

ALMERE – Het lerarentekort slaat hard toe in Almere. Op de scholen voor speciaal onderwijs De Bongerd en de Olivijn kunnen geen leerlingen meer geplaatst worden. Er zijn voor nieuwe leerlingen geen leraren meer beschikbaar. Op een flink aantal scholen in Almere worden klassen naar huis gestuurd, staan onbevoegden voor de klas of moeten parttimers extra uren draaien.


Pabostudenten van Hogeschool Windesheim melden dat zij in hun eerste studiejaar al voor de leeuwen worden gegooid. “Ik zit pas een half jaar op de Pabo en mij wordt gevraagd klassen over te nemen die geen leraar hebben. De andere leraren hebben geen tijd mij te begeleiden, ik ben volkomen onervaren en sta er helemaal alleen voor. Ik voel mij daar nog niet capabel voor”, zegt een van hen (naam bij de redactie bekend)

Nijpend


Nadat enkele weken geleden Het Taalcentrum al meldde dat de leerlingbegeleiding werd stopgezet door een lerarentekort en er zeven leerkrachten werden gezocht, slaat het tekort nu ook hard toe in het Almeerse speciaal onderwijs en in het basisonderwijs. Maar ook in het Voortgezet Onderwijs is het personeelstekort nijpend. Het Almeerse onderwijs kent op dit moment ruim 50 vacatures waarvan er vier al langdurig open staan op het Buitenhoutcollege. Bronnen melden aan deze krant dat het Nautilus College aan de Radioweg van schoolbestuur Eduvier een dusdanig tekort heeft dat het reguliere rooster niet meer gedraaid kan worden. In een reactie zegt bestuurder Els van Doorn van Eduvier: "Ook Eduvier wordt geconfronteerd met de gevolgen van het brede lerarentekort."

Geen vervangers


Op Baken Poort zijn geen vervangers meer te krijgen, waardoor er nog dagelijks klassen naar huis worden gestuurd. Sommige leerlingen klagen er al over: “We komen regelmatig naar school voor maar één uur les”, zegt één van hen tegen de krant. Haar verhaal wordt bevestigd door de teammanager onderbouw van Baken Poort. Hij stuurde de ouders een brief waarin hij meldt: “We kampen met veel ziekteverzuim. We doen er alles aan om het ongemak te verkleinen, maar op enig moment is de mogelijkheid tot vervanging op. Ik vraag u om uw begrip, sommige zaken zijn nu eenmaal niet te voorzien of op korte termijn te ondervangen. De leerlingen kunnen thuis gewoon verder werken.”

Passend Onderwijs


Ook Passend Onderwijs Almere, het samenwerkingsverband van schoolbesturen in Almere, licht in een schrijven het tekort aan leraren toe: ‘Almere Speciaal, het schoolbestuur van Speciaal Onderwijs-scholen in Almere, is genoodzaakt om op dit moment geen nieuwe leerlingen toe te laten. De directeuren van SO De Bongerd en SO Olivijn gaan een wachtlijst hanteren op de nieuwe aanmeldingen. Zij blijven meedenken in een mogelijk, liefst tijdelijk, aanbod elders. ‘De reguliere werving en selectiemiddelen blijken niet meer toereikend’, gaat Passend Onderwijs Almere verder. ‘Het vraagt creativiteit in het aanboren van alternatieven, wellicht ook om het vanuit een andere invalshoek te gaan benaderen, waarbij de gemeente -binnen haar mogelijkheden- steun heeft aangeboden.’
Openbaar onderwijs
De Almeerse Scholengroep (ASG) bevestigt dat ook de openbare scholen met een lerarentekort kampen. "We komen nu 10 fte tekort die we niet kunnen vervullen", zegt Grada Huis, voorlichter van de ASG, "we hebben inderdaad een lerarentekort. De ASG doet er alles aan om nieuwe leraren binnen te halen door trajecten voor zij-instromers, talentenroutes en meet and greets met mogelijk nieuwe leerkrachten. Maar helaas is het aanbod van Pabo-studenten lager dan de uitstroom van leerkrachten uit het onderwijs. Het probleem overstijgt de schoolbesturen. We zijn er over in gesprek met de gemeente. Die moet wellicht een noodkreet over Almere naar de de landelijke overheid doen uitgaan."

Woning beloofd


Het schoolbestuur van Prisma doet er inmiddels alles aan om het tekort van schooldirecteuren binnen haar organisatie aan te vullen. Directeur Meindert Eijgenstein van Prisma belooft zelfs een woning aan nieuwe directeuren. Op zijn Linkedin schrijft hij: “ Woon je in de #Randstad? Wil je voor een betaalbare prijs een prachtige blauw-groene woonomgeving met een stevig stedelijk centrum? Uitstekende voorzieningen voor jong en oud? En de kans om dat wat je mist met elkaar te bouwen? Als je bij ons komt werken helpen we je bij het vinden van een #woning Dat kan in #Almere!”

Het schoolbestuur Prisma reageerde niet op vragen naar wederhoor van deze krant.

Gerelateerd

X