Ulysse Ellian (VVD) wil onderzoek naar subsidies  

23 april 2019 06:23

Door Robert Mienstra
ALMERE - De gemeente gaat op voorstel van de VVD een grondig onderzoek instellen naar de rechtmatige besteding van alle toegekende subsidies aan Diamondiaal en Inspiratie Inc en naar alle van overheidswege toegekende voorzieningen voor beide organisaties.Wooncoöperatie Diamondiaal moest van de rechter de woongebouwen, het buurthuis en het terrein in Oosterwold overdragen aan Meerwonen en tevens de huurachterstand aan Meerwonen voldoen. Vorige week moest Diamondiaal de gebouwen leeg opleveren aan Meerwonen. Dit omdat wooncoöperatie Diamondiaal zich niet heeft gehouden aan de afspraken met betrekking tot verhuur en beheer van de woningen in Oosterwold.

Gedrag


“Ik wil precies weten wat er met ons belastinggeld is gebeurd bij Inspiratie Inc en Diamondiaal”, zegt Ulysse Ellian, fractievoorzitter van de VVD. “Het is bij Diamondiaal een chaos. Huurcontracten kloppen niet, de verhuur van de woningen deugt niet en er zijn tegen alle afspraken illegalen aangetroffen op het terrein. Dat gedrag alleen al stoort de VVD mateloos. Als klap op de vuurpijl wilde Diamondiaal in januari nog woningen splitsen in Oosterwold. Dat is tegen de afspraken in die we in onze gemeente gemaakt hebben. Bovendien was in december de samenwerking van Diamondiaal met ontwikkelaar Meerwonen al beëindigd.”
Ellian wil de onderbouwing zien door bijvoorbeeld bonnen of facturen van de besteding van de subsidies voor Diamondiaal en van Inspiratie Inc. “Want die twee zijn nauw met elkaar verbonden. “Laat maar zien dat het klopt met de besteding van subsidies.”
Diamondiaal meldt aan deze krant dat ze geen subsidies heeft gehad. Ellian zucht. “Ze worden gewoon in het subsidieregister genoemd.”

Meerwonen


Het woonproject Diamondiaal was bedoeld om statushouders en mensen die niet voldoende geld hebben voor zelfstandige woonruimte toch een dak boven het hoofd te bieden. Meerwonen heeft daarvoor drie woonblokken gebouwd voor kamerverhuur. Wooncoöperatie Diamondiaal zou daarvoor de verhuur en het beheer regelen. De rechter heeft uiteindelijk geoordeeld dat Meerwonen het terrein mocht ontruimen. Uit de gerechtelijke procedures blijkt dat er kapitale fouten zijn gemaakt door Diamondiaal. “Wat bij die organisatie gebeurde tart ieder rechtvaardigheidsgevoel”, zegt Ellian. “Bewust afspraken schenden, regels overtreden en dan als het fout gaat de schuld bij anderen neerleggen”

Dilemma


Voor Ellian is het een moreel dilemma wat er met de mensen moet gebeuren die hun huis uitgezet zijn bij Diamondiaal. “Het gaat onder meer om gezinnen met kinderen die een zorgbehoefte of zorgindicaties hebben. Moet je die nu onderaan de wachtlijst zetten, en dus op straat, omdat er al veel mensen in Almere wachten op een woning? In Almere worden veel vaker mensen uit hun huis gezet waar niet meteen woonruimte voor is. In het geval van Diamondiaal gaat het wel om een omvangrijke groep kwetsbaren die slachtoffer is geworden van bewust slecht handelen van Diamondiaal. Het is lastig en voelt oneerlijk.”
De uitkomsten van het onderzoek naar de rechtmatige bestedingen van belastinggelden door Diamondiaal en Inspiratie INC moeten voor het zomerreces van 2019 aan de raad gepresenteerd worden.

Gerelateerd

X