Ulysse Ellian (VVD): veiligheidsgevoel in Almere kan beter

30 maart 2018 07:46

Door Robert Mienstra

ALMERE - “Veiligheid in de stad is een onderwerp dat de VVD continu op de agenda heeft gezet en zal zetten”, zegt Ulysse Ellian, nieuw raadslid voor de VVD. “Als er iets is wat ik de Almeerders, de gemeente en de raad op het hart wil drukken: blijf alert als het gaat om de veiligheid van onze stad.”


Ellian is tevreden dat burgemeester Weerwind de ondermijning van de samenleving vorige week in deze krant belicht heeft. “Ik zelf spreek liever van georganiseerde criminaliteit die dichtbij is. Wel vind ik dat de rol van de gemeente in de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit groter moet worden. De gemeente weet zo veel, er is zoveel informatie. Natuurlijk moeten we met allerlei partners samenwerken om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Maar vooral de gemeente moet daar het voortouw in nemen. Almere is de stad van de grondverkoop, van de nieuwe gebouwen. Daar aast de georganiseerde criminaliteit op. Er is één ambtenaar die zich daarin gespecialiseerd bezighoudt. We moeten toe naar een situatie dat alle ambtenaren zich er van bewust zijn dat die ondermijning ook op hun pad kan komen. Zij moeten meteen aan de bel trekken als ze een vermoeden hebben dat er iets niet deugt met vergunningen of subsidies. Dat betekent dat er een continue alertheid moet zijn, overal in het stadhuis. En daar kan echt wel een tandje bij.”
Ellian vindt ook dat er een belangrijke taak voor de gemeenteraad is om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. “We zullen elkaar als raadsleden diep in de ogen moeten kijken en de vraag stellen of we wel genoeg doen. Georganiseerde criminaliteit is niet iets van alleen Zuid-Nederland. Het is ook in Almere. We moeten als raad niet wegkijken, maar de gemeente de handvatten geven om het aan te pakken.”

Aangifte doen


De georganiseerde criminaliteit en het gevoel van onveiligheid dat een flinke groep Almeerders ervaart, hebben met elkaar te maken, vindt het VVD-raadslid. “Onbewust zien de inwoners wel dat er zaken soms niet deugen. Maar je kan er pas wat aan doen als je je ervan bewust bent. Dan kan je er melding van maken. Er gaat heel veel goed. Het intensieve cameratoezicht levert veel op voor het gevoel van veiligheid en ook aan de pakkans van daders. Maar het gevoel van veiligheid zal veel groter worden als de politie met name aangiftes van burgers serieus neemt. Dat is van het grootste belang. Als je aangifte wilt doen moet dat ten alle tijde kunnen. Als burgers zich door de politie serieus genomen voelen, zal het veiligheidsgevoel groeien, daar ben ik van overtuigd. De aangiftebereidheid zal dan ook groeien. Dat is van het grootste belang.”

Meer jeugdboa’s


Almere is een gestructureerde stad, vindt Ellian. “We weten wat er gebeurt in de stad. Maar het blijft noodzakelijk dat de politiek de vinger aan de pols houdt. De overlast van jeugd stijgt weer. De VVD vindt dat er daarom meer aandacht voor jeugdboa’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) moet komen die overlast van jeugd moeten tegengaan. En we moeten blijven hameren op de veiligheid in de bussen. De boa’s doen goed werk, maar er moeten er wel voldoende zijn, zowel boa’s in de bussen als jeugdboa’s. Daar moet de gemeenteraad zich sterk voor maken. Verder moet de gemeente haar oor te luister leggen bij de inwoners. Wat leeft er, waar maken inwoners zich zorgen over. Dat moet worden meegenomen in het veiligheidsbeleid.”

X