Ulysse Ellian (VVD): 'Mondkapjesplicht: de statengeneraal beslist en niet de burgemeester'

08 augustus 2020 09:10

Door Robert Mienstra

ALMERE – Ulysse Ellian, de fractievoorzitter van de VVD, heeft zo goed als zeker corona gehad. Hij is positief getest op antistoffen. "Het is echt verschrikkelijk. Ademhalen was moeilijk en alle energie was uit mijn lichaam verdwenen, ik was gruwelijk ziek. Nu maanden later heb ik nog steeds af en toe minder energie dan anders en soms moeite met ademhalen. Let wel, het gaat prima met me, maar ik weet als geen ander dat dit geen griepje is." Desondanks is Ellian niet voor de mondkapjesplicht als die opgelegd wordt door de veiligheidsregio.

"Natuurlijk, alles wat tegen corona helpt moeten we doen. Dus ook mondkapjes als die zouden helpen tegen de verspreiding", zegt Ellian. "Maar ik vind dat een mondkapjesplicht alleen opgelegd kan worden als die in een door de Staten Generaal goedgekeurde wet is vastgelegd. Het kan niet zo zijn dat de burgemeester of een veiligheidsregio deze plicht oplegt. Dat gaat tegen artikel 10 van de grondwet in."

Artikel 10 zegt: 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.' "En daar zit het hem in", zegt Ellian, "een mondkapje is een kledingvoorschrift. Het boerkaverbod is bijvoorbeeld in de wet vastgelegd, de mondkapjesplicht niet. Als de wet mij voorschrijft om een mondkapje te dragen, dan draag ik het. De wet moeten we volgen. Nu is het een opdracht van de burgemeesters in Amsterdam en Rotterdam en die hebben de bevoegdheid tot die verplichting niet. De verplichting staat nu alleen in een noodverordening, die mag nooit tegen de grondwet in gaan. Tal van hoogleraren staatsrecht hebben dat al aangegeven. Het wachten is op de eerste rechtszaak."

Gebedsoproep

Ellian vergelijkt de mondkapjesverplichting met de versterkte gebedsoproep van de moskeeën. "Ik hoor dat de mensen in Almere wel degelijk de versterkte oproepen in hun huiskamer horen. Dat gaat in tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Dat wordt wel door de burgemeester goedgevonden. Want hij wilde niet tegen de grondwet in gaan. Hoe kan je dan de mondkapjesverplichting wel willen als je die houdt tegen het licht van Artikel 10?"

Wettelijk

Ellian pleit dan ook voor een wettelijke basis voor de mondkapjesplicht. "Ik wil niet overgeleverd zijn aan de willekeur van de veiligheidsregio's. Een wet wordt door de Tweede en Eerste Kamer vastgesteld en daar kan een debat met belangrijke vragen worden gevoerd over de mondkapjesverplichting. En aan een vastgestelde wet hebben we ons uiteraard te houden. Die is dus wel democratisch tot stand gekomen, noodverordeningen van de veiligheidsregio's niet.

Ulysse Ellian (VVD): "De mondkapjesverplichting staat nu alleen in een noodverordening, die mag nooit tegen de grondwet in gaan." (Foto: aangeleverd)