Twijfel over noodzaak massale essenkap

07 november 2019 13:32

Door Petra Onderwater
OVERGOOI – Is de massale essenkap in de stad wel nodig geweest? Bij inspecties in Overgooi kwamen twee deskundige bureaus in elk geval met totaal verschillende uitkomsten. De gemeente gaat nu onderzoeken hoe dat mogelijk is.

 

De gemeente Almere wilde in de straat Stamerbos 158 essen laten kappen, maar uit een second opinion die de bewoners lieten uitvoeren blijkt dat slechts één boom met zekerheid kenmerken van essentaksterfte heeft. De gemeente erkent dat er een opvallend verschil is in de beoordeling door Kopinga Boomadvies Wageningen (die was ingehuurd door de bewonersvereniging) en Terra Nostra (die voor gemeente Almere de inspecties uitvoert). “De essen aan het Stamerbos in Overgooi worden niet gekapt zolang er onduidelijkheid is over de staat van de bomen”, verklaart een woordvoerder van de gemeente. “Een gesprek met bewoners over de verdere voortgang van de aanpak van essentaksterfte wordt uitgesteld, omdat we nu eerst met beide bureaus in gesprek willen gaan.”

 

Terughoudend

De situatie aan het Stamerbos in Overgooi werpt de vraag op of ook de massale kap van essen overal in de stad wel noodzakelijk was. “Het is vast geen uitzonderlijk geval”, stelt Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren. “Niet alle inwoners van Almere hebben de middelen om zelf een second opinion te laten uitvoeren. Naar ons idee heeft de gemeente iets te enthousiast gekapt. In de begroting voor 2020 wordt ook weer een groot aantal ‘onderhoudsprogramma’s’ voorgesteld, die er op neerkomen dat er bomen gekapt worden. Wij vinden dat we hier heel terughoudend in moeten zijn.”

 

Bomenkader

De begroting 2020 staat vanavond op de agenda van de Politieke Markt. De PvdD en de PVV hebben een gezamenlijke motie ingediend, waarin zij oproepen voorlopig geen bomen te kappen in Almere, tenzij zich een onveilige situatie voordoet. “Wij vinden dat we eerst de evaluatie van het Bomenkader moeten afwachten”, stelt Annet Raijer (PVV). In het Bomenkader is vastgelegd hoe Almere met het beheer van bomen én de aanpak van essentaksterfte omgaat. “De evaluatie hiervan wordt uitgevoerd door een extern bureau. Op basis daarvan moeten we bekijken op welke manier het beheer en de aanpak van essentaksterfte wordt voortgezet.”

 

Alternatieven
Luijendijk en Raijer hameren er al langer op dat goed moet worden gekeken naar alternatieven voor bomenkap. “Toen de PvdD, PVV en SP het onderwerp in juni een ronde tafelgesprek over dit onderwerp hadden georganiseerd, vertelde een expert bijvoorbeeld dat het niet altijd nodig is om maar meteen te kappen. Je kunt de levensduur van een boom ook verlengen door eerst alleen aangetaste takken eruit te zagen”, aldus Luijendijk.

 

Motie

Het college van burgemeester en wethouders zegt in te stemmen met de motie van de PvdD en de PVV, als deze met twee punten wordt aangevuld. “Soms is bomenkap toch nodig. De motie noemt veiligheid, maar soms is het ook nodig voor een project, zoals de verbreding van een weg, of om andere bomen meer ruimte te geven”, aldus het college. Luijendijk en Raijer voorzien echter dat hiermee de deur weer open wordt gezet naar ‘gewoon kappen’. “Daar is altijd wel een goede reden voor volgens het college.”

Gerelateerd

HV Almere
Woodstock
X