Twee wethouders komen in Almere wonen

14 mei 2019 06:18

Door Robert Mienstra
ALMERE - De wethouders Loes Ypma (PvdA), Jan Hoek (GroenLinks) en Aldrik Dijkstra (ChristenUnie) wonen nog steeds niet in Almere. Maar Dijkstra geeft aan hier een huis gekocht te hebben. In juli krijgt hij de sleutel en in augustus gaat hij verhuizen. Wethouder Hoek laat weten midden in een aankoopproces te zitten voor een woning in Almere

.
Wethouder Ypma blijft vooralsnog in Woerden wonen. Ypma gaf in juli 2018 aan deels in Almere te gaan wonen en deels in Woerden. Op dit moment woont zij nog steeds volledig in Woerden. Wethouder Maaike Veeningen (D66) had al eerder een woning in Almere betrokken.
Wethouder Jaap Lodders (VVD) gaf bij zijn aantreden aan helemaal niet in Almere te komen wonen omdat hij al dichtbij de stad woont. Lodders is inmiddels opgestapt. Of zijn opvolger een Almeerder wordt is onbekend.
Fractievoorzitter Martine van Bemmel (D66) antwoordde op vragen van de PVV in de raadsvergadering van 31 mei 2018: “dat de coalitiepartijen zouden accepteren dat wethouder Jaap Lodders niet in Almere zou komen wonen. Voor de andere wethouders is afgesproken dat ze binnen een jaar naar Almere verhuizen.” Voor de twee van de drie uitwonende wethouders lukt dat niet binnen een jaar, maar wel binnen afzienbare tijd.
Volgens de gemeentewet dienen wethouders in de stad te wonen waar ze hun ambt vervullen. De gemeenteraad kan in bijzonder gevallen ontheffing verlenen, telkens met een periode van een jaar. De raad bepaalt of er sprake is van een bijzonder geval dat de afwijking rechtvaardigt van de wettelijke norm van het vereiste van ingezetenschap.
Op 31 mei 2018 verleende de gemeenteraad ontheffing aan Hoek, Dijkstra en Lodders voor een jaar. Ypma kwam pas in juli 2018 in de raad.

Gerelateerd

Woodstock
Rijbewijs in een dag
X