Toerisme ingestort: wat zijn de gevolgen voor Floriade?

28 september 2020 13:40

ALMERE - Uit een prognose van het toerimsebureau NBTC blijkt dat er dit jaar 71 procent minder toeristen naar ons land komen. Herstel wordt pas in 2024 verwacht. De PVV wil weten welke gevolgen deze prognose heeft voor de Floriade in 2022.

De partij stelt het college van Burgemeester en Wethouders daarover een aantal schriftelijke vragen. Zo wil de PVV weten of de verwachte bezoekersaantallen voorde wereldtuinbouwtentoonstelling nu naar beneden worden bijgesteld. 'Worden de effecten van de aanhoudende coronacrisis onderzocht en met welke scenario's wordt er gewerkt als het gaat om de bezoekersaantallen?', vraagt PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk zich af. Hij verwijst daarbij ook naar de AIPH (International Association Horticultural Expositions) die de wereldtentoonstelling in Doha, die volgend jaar gehouden wordt. Die adviseert het evenement uit te stellen tot 2023. 'Is er ook met de AIPH over de Floriade gesproken?', vraagt Van Dijk - die ook wil weten welke gevolgen het uitstel van de Doha Expo voor de prognoses voor de Floriade heeft.

1 miljoen bezoekers

De Floriade gaat nog altijd uit van meer dan 1 miljoen bezoekers. ''Wat zou het voor de financiële cijfers betekenen als slechts de helft van het aantal verwachte bezoekers naar de Floriade komt hetgeen niet ondenkbaar is nu de crisis aanhoudt en de gevolgen ervan verergeren", stelt Van Dijk die constateert dat op meerdere sites als reizen naar de Almeerse Floriade worden aangeboden. 'Kunt u aangeven wat van deze verkoop wordt verwacht en hoe zich dat verhoudt tot de werkelijke boekingen?'
Het college moet de schriftelijke vragen binnen zes weken beantwoorden.

(Foto: aangeleverd)