Toekomst IJsselmeergebied

13 april 2011 05:00

REGIO - Bestuurders van gemeenten, provincies en waterbeheerders uit de regio komen 13 april bij elkaar op de conferentie Deltaprogramma IJsselmeergebied. Centraal staat de toekomst van het gebied. Hoe beschermen we het land ook voor volgende generaties tegen hoog water en zorgen we voor voldoende zoetwater, zijn de belangrijkste vragen die landelijk in dit verband spelen.


Tegelijkertijd gaat het om de relatie met de ontwikkeling van steden, dorpen, recreatie, toerisme en natuur. De hoofdrol in dit proces is weggelegd voor het waterpeil. Op de conferentie proberen de bestuurders een brug te slaan tussen de resultaten van eerdere gebiedsverkenningen en enkele mogelijke strategieën voor het lange-termijn peilbeheer in het IJsselmeergebied. Bij peilverhoging doen zich buitendijks, bij steden en voor natuur snel problemen voor. Wel ontstaan kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen op de langere termijn.
Voor Flevoland van belang zijn onder andere de ontkoppeling van het waterpeil van het IJmeer, Markermeer en de randmeren, de buitendijkse ontwikkelingen, de ontwikkeling van een randmeerzone, kweleffecten binnendijks, de cultuurhistorie en haven(ontwikkeling) Urk, en de mogelijke ontwikkeling van de Zuyderzeerand van belang.