Toch hogere schade jaarwisseling: verbod vuurwerk op komst

13 februari 2020 11:40

ALMERE – Alhoewel de autoriteiten spraken van een ‘relatief rustige jaarwisseling’ in Almere, blijkt de aangerichte schade toch hoger te zijn dan het jaar daarvoor. De totale schade bedraagt 90.000 euro. Het college sorteert daarbij alvast voor naar een totaalverbod voor vuurwerk binnen drie jaar.


De jaarwisseling van 2019 naar 2020 ging niet gepaard met grote incidenten. Dat blijkt uit evaluatie van de gemeente. Dat was mede te danken aan de dichte mist op sommige plekken in de stad. Opvallend is echter dat het schadebedrag toch een stijging laat zien ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale schade komt dit jaar neer op 90.000 euro. Vergeleken met vorig jaar is dit een stijging van ruim 10.000 euro (79.837,70). Deze schade is, evenals vorig jaar, veroorzaakt door zeer zwaar vuurwerk; hoogstwaarschijnlijk illegaal vuurwerk.

Vuurwerkvrije zones
Uit de diverse gesprekken met onder anderen het Flevolandschap, het dierenasiel, politie en handhaving blijkt dat er geen incidenten zijn geweest in de vuurwerkvrije zones, en dat er weinig tot geen vuurwerk is afgestoken. Zowel Flevolandschap als het dierenasiel zijn positief over de zones en willen deze volgend jaar graag uitbreiden. Wel geven deze instanties aan dat de overlast voor en na de jaarwisseling net zo vervelend werd ervaren als daarvoor en dat het daadwerkelijke effect voor het dierenwelzijn niet goed gemeten kan worden.


Totaalverbod

Zoals bekend zal er tijdens de komende jaarwisseling een landelijk verbod komen op knalvuurwerk en vuurpijlen. Het Almeerse stadsbestuur college is tevreden met deze maatregel, maar sluit een geleidelijke overgang naar een totaalverbod in Almere de komende drie jaar niet uit, waar mogelijk gecompenseerd met een vuurwerk- of lichtshow.

Gerelateerd