'Themabericht' voor relaties van de gemeente

16 maart 2011 06:00

ALMERE - Almere is in beweging. Dat is vanaf het ontstaan van de stad altijd het geval geweest, en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Om bewoners over specifieke onderwerpen te vertellen heeft de gemeente een nieuw medium ontwikkeld: het Themabericht. Eind februari verscheen het eerste Themabericht 'Landgoed Almere'.


Het themabericht heeft geen vaste verschijningsdatum en zal steeds wisselende auteurs kennen. Soms komt een bericht voort uit een congres of symposium, in andere gevallen is het een opzichzelfstaande publicatie. Dit eerste themabericht richt zich op Almere als landschapsstad, en is gekoppeld aan het congres 'The Green City' dat tijdens de Internationale Flora Expositie in Taipei plaats vond in november vorig jaar. Dit bericht is een bewerking van de bijdrage die Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Almere, aan dit congres leverde.

Landschapsstad

Kern van het verhaal is dat Almere wordt gekarakteriseerd door de overweldigende hoeveelheid groen en water. Zo is Almere bedacht, en zo zal het in de toekomst blijven. Er liggen grote kansen om het water en het groen een grotere betekenis te geven. Het Garden City Model van Ebenezer Howard - dat voor de Almeerse Founding Fathers een bron van inspiratie was - kan opnieuw handvatten bieden voor de ontwikkeling van Almere als landschapsstad.
Het themabericht biedt inzicht in de wijze waarop het landschap verrijkt en opgewaardeerd kan worden van 'kijkgroen' tot 'functioneel groen'. Het themabericht wordt verspreid onder relaties van de gemeente Almere.