Tegemoetkoming ouderbijdrage voorschoolse educatie

30 maart 2011 05:00

ALMERE - Het college van B en W heeft besloten in 2011 opnieuw een tegemoetkoming in de ouderbijdrage in te stellen voor voorschoolse educatie (VVE).


VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma's. De programma's beginnen op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en lopen door in de eerste twee groepen van de basisschool. De doelstelling van het VVE-beleid is om de ontwikkeling van kinderen met een taalachterstand zodanig te stimuleren dat zij zonder achterstand aan de basisschool kunnen beginnen. Daarmee zorgt VVE ervoor dat zo veel mogelijk kinderen een goede kans hebben op een succesvolle schoolloopbaan.

Gelijk aantal plaatsen

De gemeente Almere wil graag dat zoveel mogelijk kinderen die dat nodig hebben, voorschoolse educatie aangeboden krijgen. Daarom heeft de gemeente besloten dat het aantal VVE-plaatsen op de peuterspeelzalen in 2011 gelijk blijft aan dat in 2010, ondanks forse bezuinigingen van het Rijk.

Tegemoetkoming

De gemeente Almere wil ouders tegemoet komen in de verplichte maandelijkse kosten voor een VVE-plaats. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Tijdelijke nadere regels tegemoetkoming ouderbijdrage VVE 2011 in te stellen. Voor de tegemoetkoming gelden de volgende regels:
- tot 1 april 2011 hebben ouders uit alle inkomensgroepen recht op een tegemoetkoming. Tot die datum betalen alle ouders omgerekend maximaal 105 euro per jaar voor een VVE-plaats op de speelzaal.
- Vanaf 1 april 2011 hebben alleen ouders met een netto-gezinsinkomen tot maximaal 2000 euro per maand recht op een tegemoetkoming. Zij betalen omgerekend maximaal 105 euro per jaar voor een VVE-plaats op de speelzaal (zowel voor reguliere peuterplaatsen van twee dagdelen per week, als voor VVE-plaatsen van vier dagdelen per week).
Het college heeft dit besluit genomen op advies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De Tijdelijke nadere regels tegemoetkoming ouderbijdrage 2011 gaan met terugwerkende kracht in op 1 januari 2011 en gelden tot en met 31 december 2011.

Publicatie

De gewijzigde regels liggen ter inzage bij de balie in de centrale hal van het stadhuis.