Technische bedrijven in Flevoland positief

06 april 2011 05:00

FLEVOLAND - Het Technocentrum Flevoland meet sinds 2009 de stemming van Flevolandse technische bedrijven middels 'een bedrijfsenquête'. Met deze enquête wordt in een eenvoudige vraagstelling aan bedrijfsdirecties gevraagd hoe het met hun bedrijf in het afgelopen jaar verging en wat zij verwacht van de komende twaalf maanden.


Deze bedrijfsenquête vormt daarmee een soort Flevolandse barometer, die de op basis van gemiddelden berekende landelijke prognoses over de economie en de arbeidsmarkt, in Flevoland 'handjes en voetjes' geeft. In januari/februari 2011 werd de vierde bedrijfsenquête gehouden. Aan deze bedrijfsenquête, die bij 214 bedrijven werd uitgezet, werkten 150 bedrijven mee. Al deze bedrijven behoren tot het technische bedrijfsleven in Flevoland . Daardoor is de enquête een praktische graadmeter voor de technische werkgelegenheid Flevoland.

Economische crisis

De uitkomsten zijn, mede in relatie tot het verleden, maar ook voor wat betreft de verwachtingen van Flevolandse technische bedrijven voor de nabije toekomst, verrassend te noemen. Samengevat zijn die uitkomsten als volgt: 40% van de deelnemende bedrijven denkt in 2011 een groei te realiseren. Deze groei wordt voorzichtig vertaald in een (te verwachten) uitbreiding van het personeel. Meer dan 25% van de deelnemende bedrijven is van mening dat de economische crisis voorbij is. Bijna 82% bekijkt het jaar 2011 met positieve verwachtingen. Toch geeft 27% van de bedrijven aan dat 'het ergste' van de economische crisis voor hen nog moet komen. De deelnemende bedrijven hebben gezamenlijk 5.787 formatieplaatsen. Bijna 42% van die formatieplaatsen betreffen technische- en productiearbeid (=2431 formatieplaatsen). Bijna 40% van de deelnemende bedrijven geeft aan dat zij in 2011 nieuwe formatieplaatsen (vacatures voor nieuw werk) zullen hebben.15% van de deelnemende bedrijven verwacht moeilijk vervulbare vacatures in 2011. In vergelijking met voorgaande enquêtes, blijken vooral technische beroepen moeilijk vervulbaar te zijn (77,0%, (voor technische vacatures op middelbaar niveau 48%).
Meer informatie en de uitgebreide rapportage van de bedrijfsenquête is te vinden op: www.tc-flevoland.nl