Stijging WW-uitkeringen in januari

21 februari 2019 08:23

ALMERE - In Flevoland steeg in januari het aantal WW-uitkeringen met 6,4%. Seizoeneffecten zoals het aflopen van arbeidscontracten aan het einde van 2018 spelen daarbij een rol, maar bijvoorbeeld ook het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. In vergelijking met vorig jaar is er nog steeds sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen in Flevoland.


Landelijk stegen de WW-uitkeringen met 6,2%. De grootste toename van uitkeringen deed zich voor bij uitzendbedrijven. In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 12,7%. In heel Nederland was de WW-daling 16,7%. Bij de overige industrie, de uitzendbedrijven en in het onderwijs was de procentuele daling van de WW-uitkeringen het sterkst. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in januari 2019 in Flevoland 3,6%. Dit is iets hoger dan het landelijk WW-percentage (3,1%).


Zorg & welzijn


Het aantal WW-uitkeringen aan werkzoekenden in de provincie Flevoland in de beroepsklasse zorg & welzijn bleef in januari vrijwel gelijk. De invloed van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen speelt hierin een grote rol. Desondanks ervaren werkgevers met behoefte aan personeel in deze beroepsklasse moeilijkheden bij de vervulling van hun vacatures. Zij hebben in de regio te maken met een krappe arbeidsmarkt. In een jaar tijd is het aantal ontstane vacatures voor dit personeel, volgens de raming van UWV, toegenomen met 13% tot 1.800. Om de tekorten in de sector het hoofd te bieden is landelijk het Actieprogramma Werken in de Zorg opgesteld. Werkgevers in Flevoland hebben op veel plekken de handen ineen geslagen om te komen tot Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Ook zijn er andere initiatieven, zoals De Week van Zorg en Welzijn, van 11 tot en met 16 maart waarin organisatie hun deuren openen en er talloze activiteiten zijn.

Gerelateerd

Rijbewijs in een dag
HV Almere
X