Statushouders houden voorrang op woning

13 november 2018 13:43

Door Robert Mienstra
ALMERE – Statushouders blijven voorrang houden op een sociale huurwoning in Almere. Dit besloot de gemeenteraad na een motie van de VVD om het college op te roepen zich te verdiepen in de tijdelijke regeling ‘stimulering huisvesting vergunninghouders’ en te onderzoeken hoe de ‘voorrang statushouders’ kan worden afgeschaft en de gemeente Almere toch aan de taakstelling kan voldoen. De raad vond dat de voorrangsregeling voor statushouders moest blijven bestaan.


“Het is gewoon oneerlijk tegenover de Almeerse woningzoekenden dat statushouders voorrang krijgen op een woning”, stelde Ulysse Elllian van de VVD. “Iedereen moet evenveel recht hebben op een sociale huurwoning. Het feit dat iemand uit een ander land komt, is geen argument waarop gebaseerd kan worden dat een statushouders met een snelle woning beter aan het maatschappelijk proces kan deelnemen. Dat laatste kan alleen als je dat zelf wil en als je je daar voor actief inzet. Daar begint het mee, en niet met een woning.”

Woning als basis

Ruud de Jonge (PvdA) was het hier niet mee eens. In het debat zei hij dat je geen statushouder wordt voor de lol. "Als je in een levensbedreigende situatie hebt gezeten, dan is een woning juist de basis om verder te kunnen en mee te doen. Verder kan je niet met de samenleving meedoen vanuit een AZC, en de motie zaagt aan de poten van het fundamentele recht op solidariteit vanuit de samenleving.”
Eerlijkheid

Ellian benadrukte dat status niet louter een huis nodig hebben om de integreren. Het gaat mij om de eerlijkheid van de woningverdeling. We hebben tal van schrijnende gevallen die nu afgewezen worden, terwijl statushouders binnen twee maanden voorgaan.”
Het CDA was het met de VVD eens. “Het draagvlak onder de bevolking wordt ondermijnd door de huidige toewijzingsregeling”, zei fractievoorzitter Bastiaan Malotaux van het CDA.
Uiteindelijk was de meerderheid van de raad het eens met de PvdA en werd de motie van de VVD verworpen. Statushouders blijven voorrang krijgen op de woningmarkt.

X