SP wil vertrouwenspersoon voor gedupeerden kindertoeslag

24 augustus 2020 11:00

ALMERE – De SP wil dat de gemeente binnen de organisatie een vertrouwenspersoon aanstelt om ouders en kinderen proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die voortkomen uit de kindertoeslag-affaire.

Zoals beken zijn veel gezinnen in de problemen gebracht door onterechte terugvordering van de belastingdienst. Deze kwestie kwam aan het licht door onderzoek van de Tweede Kamer-leden Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt (CDA), In Almere zou het om 1295 Almeerse gezinnen gaan die gedupeerd zijn door de belastingdienst. De SP Almere komt daarom met een motie om deze

gedupeerden te steunen.

Vertrouwenspersoon

In de motie vraagt de partij om in het stadhuis een vertrouwenspersoon aan te wijzen als aanspreek- en coördinatiepuntpunt met tot taak deze ouders en kinderen proactief te ondersteunen bij complexe schulden, achterstanden en andere knelpunten die ontstaan zijn afgelopen jaren doordat ze onterecht in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen door oneigenlijke terugvordering van toeslagengeld. De desbetreffende gezinnen zouden actief gewezen moeten worden op het bestaan van deze vertrouwenspersoon.

Stand van zaken

De SP wil ook dat het college jaarlijks aan de gemeenteraad laat weten wat de stand van zaken is bij deze ouders en kinderen en te signaleren wat de positieve ontwikkelingen en knelpunten zijn, zodat er zo effectief mogelijk ingezet kan worden in de ondersteuning op de korte en lange termijn.

"Zo kan onze gemeente een positieve rol nemen in het herstel van het onrecht dat deze gezinnen is aangedaan en bijdragen aan een begin van het herstel van vertrouwen in de overheid bij deze Almeerse ouders en kinderen", benadrukt fractievoorzitter Hans Everhard in de motie. De gemeenteraad zal binnenkort over deze motie stemmen.

Hans Everhard. (Foto: aangeleverd)