SP komt met motie van treurnis over begroting

04 november 2020 09:35

Door Robert Mienstra

ALMERE – De fractie van de SP gaat een motie van treurnis indienen over de begroting die onlangs door het college werd aangeboden aan de gemeenteraad.

De SP vindt dat er 'een ongekend groot tekort is op de programmabegroting wat doorloopt tot 2024 en dat dit tekort nog hoger kan uitvallen wegens de nog onbekende gevolgen van de vooralsnog voortdurende coronacrisis.'

Wat de SP vooral steekt is 'dat het college vaag is gebleven in de formulering van deze bezuinigingen waardoor onduidelijkheid bestaat over het bereiken van de doelen en dat de de precieze invulling van de bezuinigingen op vele terreinen – waaronder ook de momenteel kwetsbare jeugdhulp en WMO – onvoldoende besproken zijn met de raad'.

'Het college heeft te weinig visie en duidelijkheden geboden met deze begroting', stelt de SP. De partij spreekt daarom zijn treurnis uit over deze door het college gepresenteerde programmabegroting voor 2021 en de daarbij toegepaste handelswijze.

Meestal heeft een motie van treurnis geen politieke gevolgen. Mocht de raad de motie van de SP steunen dan zou de raad de handelswijze van het college van Burgemeester en Wethouders betreuren.

(Foto: aangeleverd)