Schoolbesturen luiden noodklok lerarentekort

11 september 2019 12:42

Open brief naar ouders basisschoolleerlingen

Door Robert Mienstra

ALMERE – “Ook onze scholen zijn weer begonnen, maar vanzelfsprekend was dat helaas niet. Veel scholen hebben al lange tijd te weinig leraren en dat lerarentekort groeit nog steeds”, schrijven de gezamenlijke Almeerse schoolbesturen in een open brief aan de ouders van de basisschoolleerlingen. “U krijgt er als ouders van schoolgaande kinderen ook dit schooljaar weer mee te maken: het tekort aan onderwijzend personeel en ook aan schoolleiders groeit.”


‘Daar hebben wij allemaal last van: kinderen, ouders, schooldirecteuren… en de leraren zelf misschien nog wel het meest. Daarom sturen wij als schoolbestuur u deze brief”, schrijven de besturen. "Het is voor scholen steeds moeilijker en bovendien erg tijdrovend om kwalitatief goede leraren in te zetten als leerkrachten naar een andere school vertrekken, met pensioen gaan of ziek zijn. Dat maakt het werk voor schoolteams en directeuren zwaar. "

Mogelijke oplossingen


“Als besturen doen wij er alles aan om de scholen te steunen bij de zoektocht naar goed personeel. Samen met onze scholen, andere schoolbesturen, lerarenopleidingen en de gemeente zetten we in op het werven, het opleiden én het behouden van zoveel mogelijk leraren. Ook mensen uit andere beroepen halen we over om voor het onderwijs te kiezen en om na een speciale opleiding voor de klas te gaan staan. Dankzij deze ‘zij-instromers’ vullen we het lerarentekort voor een deel aan. Het lost het lerarentekort echter niet op”, meldt de brief.

Kinderopvang


“Op sommige scholen roepen we ook de hulp in van medewerkers van een naburige kinderopvang. Tevens bieden we zittend en nieuw personeel op school zo goed mogelijke begeleiding. We doen er alles aan om ons personeel voor de school te behouden. Bovendien zetten we in op taakverlichting van de leraren door het aannemen van onderwijsassistenten en leraarondersteuners.

Noodmaatregelen


“Scholen doen hun uiterste best om bij afwezigheid van leraren het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo komt het voor dat personeel met andere taken (bijv. de interne begeleiders, specialisten of de directeur) voor de klas gaat staan of dat kinderen van een groep worden verdeeld over andere groepen. In het uiterste geval gebeurt het zelfs wel eens dat een groep leerlingen tijdelijk thuis moet blijven. Hoewel wij hier geen voorstander van zijn, snappen we dat het soms echt niet anders kan.”

Begrip


De schoolbesturen vragen begrip van de ouders voor de ongemakkelijke keuzes die de schoolleiding soms moet maken. “Wij roepen u op om onze scholen te steunen in hun opgave om onder deze moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wees ervan verzekerd dat echt al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden”, aldus de gezamenlijke schoolbesturen in de brief.

Vacatures


Op dit moment zijn er ruim 37 vacatures in het Almeerse onderwijs. De gemeenteraad vergaderde afgelopen weken twee keer over het lerarentekort. Duidelijk daarin werd dat de gemeente wel wil meedenken ‘maar niet de instantie is die de leraren aanneemt. Dat zijn de schoolbesturen”, zei wethouder Jerzy Soetekouw.

Gerelateerd

123inkt
Arbodienstverlening 2.0