Ruim 1 miljoen euro voor verlagen woon-werkverkeer

31 maart 2020 08:38

ALMERE – De gemeente ontvangt ruim 1 miljoen euro van de overheid om het woon-werkverkeer per auto richting Amsterdam te verlagen.

Bijna zestig procent van de Almeerders werkt buiten de stad. Voor dit woonwerkverkeer wordt veel gebruik gemaakt van de auto. Dagelijks zijn er ongeveer 20.000 autoverplaatsingen tussen Almere en de hoofdstad. Om auto-gerelateerde uitstoot terug te dringen en de druk op het wegennet te verlagen, wordt gestart met een aanpak om mensen bewust te maken van de alternatieven die er zijn. 

Zo kunnen automobilisten gestimuleerd worden om op andere tijden te reizen of niet te laten reizen, bijvoorbeeld door werkontmoetingen in Almere te organiseren. Ook kunnen zij gewezen worden op de P&R mogelijkheden bij stations of te carpoolen. Ook treinreizigers kunnen op andere tijden gaan reizen of niet reizen, bijvoorbeeld door reizigers punten laten verdienen waarmee ze koffie op het station of een weekendtreinkaart kunnen krijgen. Automobilisten zouden ook korting kunnen krijgen op de aanschaf van e-bikes.

 

Doelgroepen
Om reizigers bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn, zijn verschillende maatregelen en interventies nodig. Daarvoor kan die 1 miljoen euro van het Rijk gebruikt worden. Belangrijk is dar er de goede doelgroep wordt aangesproken. Daarvoor worden experts ingeschakeld die het reisgedrag van de doelgroep en de bijbehorende beweegredenen in kaart brengen. Aan de hand daarvan worden kleine experimenten opgezet, maar ook grotere programma’s. Nieuwe bewoners zouden bijvoorbeeld een gratis OV-jaarkaart kunnen krijgen, of er kan korting worden gegeven op fietsenstalling bij stations of e-bike probeeracties. Daarnaast wil de gemeente ook nieuwe fietsstallingen in de stad realiseren en de fietsroutes beter en veiliger maken.

X