Roep om afsluiting weg tussen terrassen Haven

17 juli 2020 12:25

Door Berlinda Hendrikse

HAVEN- Er moet dringend iets gedaan worden aan de overlast van de straat die tussen de terrassen in de Havenkom ligt. Nu is dit een doorgaande weg waar zowel auto's alsook wielrenners doorheen rijden. Hoewel de gemeente inmiddels drempels heeft geplaatst, is dit voor buurtbewoners en horeca nog niet voldoende en wil men een afsluiting van de straat door middel van paaltjes.

Wie in de zomer een drankje of hapje nuttigt op een van de terrassen in de Havenkom, kent het beeld: auto's en groepen wielrenners die met hoge snelheid tussen de doorgaande weg heen rijden. Het is voor het terrassenpubliek en het bedienend personeel goed oppassen geblazen bij het oversteken. Maar zelfs met goed naar links en rechts kijken, gaat het nog wel eens mis. Zo is er eens een fietser die moest uitwijken voor een rijdende auto in het terras beland en durven ouders met kleine kinderen soms niet op het terras te gaan zitten, omdat ze bang zijn dat de kinderen zo de straat oprennen.

Drempels

Afgelopen week zijn er daarom twee drempels geplaatst in de straat, die de snelheid van het doorstromende verkeer moeten afremmen. Ook wordt er met borden aangegeven dat de drempels zijn aangebracht, om zo het verkeer af te remmen. Een goed plan, maar niet voldoende effectief laten horeca-ondernemers weten. "De grootste hinder wordt veroorzaakt door grote groepen wielrenners die zonder omkijken hard door de straat rijden. Die hebben geen last van de drempels, dat hebben alleen de auto's."

Evaluatie

René Verwillegen is straatmanager in Haven en herkent de verhalen van buurtbewoners en horeca-ondernemers. "Ik hoor deze verhalen ook en snap dat de weg voor problemen kan zorgen. Daarom is nu in overleg met de gemeente besloten om de drempels te plaatsen. We gaan nu eerst kijken wat het effect daarvan is en plannen een evaluatieavond in september.'

Paaltjes

Horeca-ondernemers geven aan dat wat hun betreft deze oplossing nog niet voldoende is. "We denken bijvoorbeeld aan paaltjes die op bepaalde uren de weg helemaal kunnen afsluiten voor alle verkeer. Het mooie van die paaltjes is dat ze bijvoorbeeld alleen in de middag als het terras opengaat omhoog kunnen. In de ochtend is de weg dan wel te gebruiken, bijvoorbeeld voor aanlevering van vracht voor de horeca. En ook buiten het terrassenseizoen kan de weg gewoon begaanbaar blijven. Alleen in de zomer tijdens de drukte wordt de weg dan afgelsoten, want het is op deze manier niet veilig."

Verkeer wordt met een bord voor de drempels gewaarschuwd. (Foto: Almere DEZE WEEK).