Relatie tussen politie en burgemeester lijkt ijskoud

27 september 2016 12:58

ALMERE – De relatie tussen de politie en burgemeester Franc Weerwind lijkt ijskoud na de affaires die zich de afgelopen maanden in Almere voordeden. Volgens bronnen binnen het politiekorps wordt Weerwind als ‘allesbehalve standvastige’ burgemeester gezien.


De politiebronnen wijzen erop dat de relatie bekoelde ten tijde dat reljongeren in Kruidenwijk met stenen naar voorbijrijdende bussen gooiden. De buschauffeurs legden het werk toen tijdelijk neer omdat ze zich niet meer veilig voelden. Burgemeester Weerwind kon pas na drie dagen poolshoogte en maatregelen nemen omdat de politie hem niet tijdig geïnformeerd zou hebben. Tegenover de gemeenteraad gaf hij de politieleiding daar een forse reprimande over.
Twee weken geleden ontstond bij bewoners in de Parkwijk ophef omdat de politie – en de gemeente – geen melding maakten van drie aanrandingszaken in de wijk. De VVD stelde daar schriftelijke vragen omdat bewoners in Parkwijk de indruk hadden dat de zaken ‘onder de pet’ werden gehouden. Slachtoffers gaven ook te kennen dat de politie geen prioriteit gaf aan deze zaken, om aangiftes in behandeling te nemen. In een extra raadsvergadering ontkende de burgmeester deze aantijgingen. Volgens hem werd gehandeld volgens bestaande protocollen rond zedenzaken, waarbij de politie direct aangiftes opneemt en vervolgens de slachtoffers in bescherming neemt door ze uit de publiciteit te houden. Ook melding op social media (zoals Facebook en Twitter) was daarbij, volgens Weerwind, afgeraden. Bij het geval van de schennispleging van 8 september raadde de politie de ouders van het slachtoffer juist wél aan de zaak op Facebook te zetten. Anders dan het beleid zou zijn. Vorige week meldde deze krant dat de politie in ieder geval in twee zaken slachtoffers pas na vijf dagen aangifte liet doen of zelfs de aangifte niet op wilde nemen omdat het slachtoffer niet meer op het plaats delict was.

Kwaad bloed


De opmerkingen van Weerwind zetten kwaad bloed bij de politie, zo blijkt. De politie heeft geen eenduidig beleid rond social media en agenten zouden hiervan juist graag gebruik willen maken. Bronnen binnen het korps zijn van mening dat Weerwind zich verschuilt achter protocollen waardoor de politie in deze affaires de zwartepiet krijgt toegespeeld. Binnen het korps wordt Weerwind weggezet als een persoon die ‘allesbehalve stevig in zijn schoenen staat’. Daardoor is de communicatie tussen korpsleiding en burgemeester – op z'n zachtst gezegd – niet optimaal.
De PVV – initiatiefnemer van de extra raadsvergadering twee weken geleden – is niet verbaasd over de aantijging uit het politiekorps. “Dit bevestigt het beeld dat wij al langer van onze burgemeester hebben: hij beperkt zich tot ceremoniële taken in plaats van sturing te geven aan het politiekorps, waar hij de baas van is. Hij lijkt volledig de regie kwijt, waar hij juist zijn gezag moet laten gelden. Bij calamiteiten waarvan hij kan aanvoelen dat die maatschappelijke onrust veroorzaken moet hij een plek op de eerste rij opeisen. Maar in plaats daarvan lijkt hij elke keer weer verrast door de incidenten die zich voordoen. Dat zou betekenen dat hij een ‘politiek onbenul’ is. Maar dat is hij zeker niet. Dan blijft er nog maar één optie over: de politie laat hem opzettelijk in het donker zitten. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak.”

Politieke Markt


Inmiddels heeft de VVD naar aanleiding van de publicatie in deze krant de kwestie voor komende donderdag op de agenda van de Politieke Markt gezet. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van deze krant wil Weerwind niet reageren op de vraag hoe hij zijn relatie met de politie zou willen omschrijven. Hij laat via zijn woordvoerder weten dat hij dat donderdag tijdens de Politieke Markt zal doen. Ten tijde van de stenengooierij in Kruidenwijk gaf Weerwind publiekelijk aan dat hij ‘in grote verlegenheid’ was gebracht door de politie omdat hij te laat op de hoogte was gebracht. “Dit was eens, maar nooit weer.”
Het agendapunt op de Politieke Markt wordt komende donderdag behandeld in het stadhuis in de blauwe kamer, van 19.00 tot 20.30 uur. Zowel de burgemeester als de politie zullen aanwezig zijn om vragen van de raadsleden te beantwoorden en om een toelichting te geven op het beleid. De vergadering is openbaar en dus te bezoeken door geïnteresseerden.Politie zoekt contact met moeder


De politie heeft inmiddels contact opgenomen met Sheila Kaljee, de moeder van het meisje dat pas na vijf dagen aangifte kon doen dat ze was lastiggevallen door een schennispleger bij Nobelhorst. “Na de publicatie ben ik gebeld door de politie dat de recherche met een onderzoek bezig is. Er worden de komende twee à drie weken extra surveillances uitgevoerd in de omgeving, zowel door politie op de fiets als met de auto. Er is inmiddels één extra getuigenverklaring afgelegd. De politie wil graag zoveel mogelijk getuigen horen, zodat gericht op dader gezocht kan worden. Wellicht heeft de vraag van de krant naar meer informatie bij de politie in positieve zin geholpen. Ik vind het fijn dat ik ben gebeld in elk geval.”

X