Rechtbank vernietigt besluit afschot edelherten Oostvaardersplassen

13 november 2019 08:03

Partij voor de Dieren dient motie van wantrouwen in

 

LELYSTAD – De rechtbank Midden-Nederland heeft de opdracht om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen naar 490 vernietigd. Verschillende partijen maakten bezwaar tegen het massaal afschieten van gezonde edelherten. Dinsdag werden de beroepen tegen het besluit behandeld door een meervoudige kamer. De rechtbank deed meteen mondeling uitspraak, wat betekent dat per direct geen herten meer mogen worden afgeschoten op basis van de opdracht.

 

De Partij voor de Dieren Flevoland is blij met deze uitspraak. “We hebben hier lang op gewacht. Herhaaldelijk waarschuwden wij dat de plannen geen stand zouden houden voor de rechter. Onbegrijpelijk dat het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland dit toch heeft doorgezet”, reageert fractievoorzitter Leonie Vestering. De partij dient vandaag een motie van wantrouwen in tegen het college van Gedeputeerde Staten. “Wij hebben geen vertrouwen in een Flevolands college dat onrechtmatig zóveel dierenleed en -sterfte in de Oostvaardersplassen heeft veroorzaakt”, aldus Vestering.

 

PVV Flevoland zal vandaag een motie indienen voor een provinciale enquête naar de informatieverstrekking en besluitvorming rondom de grote grazers in de Oostvaardersplassen. "Eerst alle feiten op orde voordat we conclusies kunnen trekken", aldus fractievoorzitter Chris Jansen op Twitter.

 

Tot 25 oktober 2019 zijn in totaal al 1785 edelherten afgeschoten. Bij een telling van de grote grazers in de Oostvaardersplassen eind oktober werden nog 1525 edelherten geteld. Komende winter zouden er daarom nog eens 1035 edelherten moeten worden geschoten om het streefaantal van 490 herten te bereiken.

 

Niet goed onderbouwd

De provincie heeft volgens de rechtbank niet goed kunnen motiveren waarom het afschieten van edelherten tot een doelstand van 490 nodig is, zo is te lezen in een nieuwsbericht op de website van De Rechtspraak. Dat dit in het belang is van de wilde flora en fauna van de Oostvaardersplassen of om het lijden van edelherten te voorkomen is niet goed onderbouwd. De provincie heeft zich voor een belangrijk deel gebaseerd op het rapport van de commissie Van Geel, maar dat is een beleidsmatig stuk en geen ecologische onderbouwing. Tegenover de ecologische rapporten die de provincie wel heeft laten opstellen staat bovendien het uitgebreide rapport van een bioloog die al lang bij het natuurgebied betrokken is en door de stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life is ingeschakeld. Dat rapport is in oktober naar de rechtbank gestuurd en geeft nu reden om te twijfelen aan de onderbouwing door de provincie.

 

Urgentie

Omdat er nog maar weinig tijd is totdat de geldigheid van de opdracht op 1 januari 2020 verstrijkt, krijgt de provincie niet de gelegenheid om de motivering nog te repareren. Dat betekent dat er per direct geen herten meer mogen worden afgeschoten op basis van de opdracht. Wel heeft Staatsbosbeheer nog steeds de mogelijkheid om herten af te schieten om lijden te voorkomen. Dat kan op basis van een ontheffing uit 2015.

Dat er sinds eind 2018 met gebruikmaking van de opdracht al veel edelherten zijn afgeschoten is niet terug te draaien. Ten tijde van de start van het afschot eind 2018 was er voor de voorzieningenrechter geen reden om dit stil te leggen. Het rapport van de bioloog was er toen nog niet en in de spoedprocedure is destijds uitgegaan van de onderbouwingen door de provincie. (Bron: rechtspraak.nl)

Gerelateerd

Ondernemersplein Gemeente Almere