Raad weert houtige biomassacentrales

22 juni 2020 11:35

ALMERE – In de Regionale Energie Strategie en in het lokale energiebeleid van Almere zullen geen houtige biomassacentrales worden opgenomen. De gemeenteraad heeft zich daar unaniem uitgesproken.

De SP had een motie daartoe ingediend. "Dit is een stevig signaal richting het stadsbestuur, de provincie Flevoland en bedrijven als Vattenfall", aldus David de Vreede van de SP. "Zelfs partijen als CDA en VVD die landelijk zweren bij houtige biomassa steunden in Almere onze motie. Ze kunnen natuurlijk ook niet anders. Het gebruik van dergelijke centrales leidt tot uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen dat volgens het RIVM een bedreiging voor de volksgezondheid vormt."

De SP kreeg ook voldoende steun voor een motie om het koppelen van het saneren van 1800 asbestdaken in Almere en het verduurzamen van daken door de oude asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen. Deze motie was mede ingediend door D66, PvdD en ChristenUnie.

Foto: aangeleverd