Raad nu ook voor behoud Vis a Vis

11 oktober 2019 08:30

Onduidelijkheid over gederfde grondinkomsten

Door Robert Mienstra

POORT – De gemeenteraad staat in grote meerderheid achter het voorstel om theatergezelschap Vis à Vis permanent te behouden op de huidige plek aan de Muiderzandplaats in Poort. De raad neemt de – door het college geraamde – gederfde inkomsten van de grondexploitatie van circa  19 tot 22 miljoen euro voor lief. Bij dat bedrag werden wel kanttekeningen gemaakt door de raadsleden. Dit bleek op de Politieke Markt van afgelopen donderdag.

 

Om de plek van Vis à Vis geluidwerend te maken is 1,8 miljoen euro nodig. Het college wil met het gezelschap afspraken maken over de verdeling van dit bedrag. Zakelijk leider Klaartje Wierbos gaf de raad mee dat  Vis à Vis dit bedrag niet kan ophoesten. Een aantal raadsleden vindt dat het college sowieso een substantieel onderdeel moet bijdragen.


Elders bouwen
Het bedrag van circa  19 tot 22 miljoen euro voor gederfde inkomsten voor de gemeente werd door een aantal raadsleden in twijfel getrokken. “Dat zogenaamde offer is grote flauwekul”, stelde Kees Ahles van Leefbaar Almere. “We moeten gewoon doen wat we beloofd hebben met de permanente locatie, het kost de gemeente helemaal geen geld.” Chris Jansen van de PVV sloot zich hierbij aan: “Het is niet chique van het college om te suggereren dat we een gat slaan in de inkomsten van grondopbrengsten.”
De VVD komt met een motie waarin gesteld wordt dat de geplande woningen elders gebouwd kunnen worden. “Dat verlies in aantal moeten we elders gewoon goed maken”, stelde fractievoorzitter Ulysse Ellian. Meerdere raadsleden waren gecharmeerd van dit voorstel.

 

Vierde macht
Onduidelijk is hoe het college tot het bedrag van 19 tot 22 miljoen euro gederfde inkomsten komt. Vooralsnog heeft de cijfermatige onderbouwing van dit bedrag in het stadhuis een vertrouwelijk karakter waardoor het niet goed te controleren is. De raad liet – wellicht door de vertrouwelijkheid –  de onderbouwing vrijwel buiten beschouwing. Is het fictief geld, is het natte vingerwerk? Is het een bedrag waarmee de raad onder druk werd gezet?
Kees Ahles van Leefbaar Almere vond de gang van zaken rond Vis à Vis kwalijk. Hij speelde de zwarte piet toe aan de ambtenaren: “De vierde macht.” Dit kwam hem staan op een reprimande van voorzitter Sven van der Burg. Ambtenaren mogen niet worden aangevallen in de raad.
Toch heeft het er alle schijn van dat die vierde macht in het stadhuis wel degelijk een grote rol heeft gespeeld in de heisa die rond de permanente locatie van Vis à Vis speelde. In het stadhuis zingt de vraag rond wie er nu het beleid bepaalt: het college of de ambtenaren. Uiteindelijk nam donderdagavond de raad het heft in handen en gaf groen licht aan de permanente locatie voor Vis à Vis.

X