Raad laat zich niet monddood maken

06 september 2019 06:46

Door Robert Mienstra


ALMERE – De gemeenteraad staat niet toe dat het college van Burgemeester en wethouders alle bevoegdheden naar zich toe trekt bij wijzigingen van bestemmingsplannen. Dit bleek op de Politieke Markt van afgelopen donderdag. De raad laat zich dus niet monddood maken door het college.


De verwachting is dat vrijwel raadsbreed een amendement (wijziging) op het collegevoorstel zal worden aangenomen waarin de gemeenteraad zich het recht verwerft afwijkingen te kunnen bespreken en daar ook over te kunnen beslissen. Daartoe is wel eenvijfde van de raadsleden nodig om de afwijking op de agenda te krijgen. Hiermee voorkomt de raad dat het college over alle afwijking op bestemmingsplannen zelfstandig een beslissing neemt zonder de raad daarin te kennen.

GroenLinks


Het merendeel van de raad vindt dat de democratie recht gedaan wordt met dit amendement. GroenLinks kon zich wel vinden in de gedachtegang dat de raad wat te zeggen moet kunnen hebben op afwijkingen van bestemmingsplannen, maar zag wel het gevaar dat er daardoor te veel op het bordje van de raad kan komen met dit amendement. Het is nog onbekend of GroenLinks het amendement zal steunen.

Breed gesteund


Al snel bleek dat het initiatief voor het amendement van de Partij voor de Dieren breed gesteund zou worden. “Met het collegevoorstel wordt de verhouding raad – college hard geraakt”, zei Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren. “De raad moet juist het democratisch hart zijn en heeft een kaderstellende rol.”
Ook de PvdA ondersteunde dit. “Met het collegevoorstel komt de raad buitenspel te staan, dus wij stemmen voor het amendement.”
Johan de Leeuw (AP/OPA) ging pal voor zijn kiezers staan. “Mijn kiezers willen dit collegevoorstel simpel weg niet, en voor hen zit ik in de raad.” De meeste aanwezige partijen steunden het amendement waarmee de raad zeggenschap over wijzigingen in bestemmingsplan naar zich toetrekt.

Democratisch


Als het amendement wordt aangenomen betekent dit dat het college bakzeil moet halen en de raad haar democratische rol behoudt.

Gerelateerd

Arbodienstverlening 2.0
123inkt