Raad kan geen chocola maken van campusplannen

18 september 2020 09:25

Door Marcel Beijer

STAD CENTRUM – Een groot deel van de Almeerse gemeenteraad liet er donderdagavond, tijdens de Politieke Markt, geen misverstand over bestaan: de financiële onderbouwing van de plannen voor een campus in het stadscentrum zijn op zijn zachtst gezegd rommelig. 'Het lijkt erop dat er wordt gerommeld met geld', zei Marco de Kat van Leefbaar Almere).

De gemeenteraad besprak opnieuw de plannen om in het centrum van Almere een campus te bouwen met circa 1100 permanente studentenwoningen en nieuwbouw van Hogeschool Windesheim op de plek van cultuurbroedplaats De Voetnoot. Vorige week was de raad in beslotenheid bijgepraat over de financiële onderbouwing van het plan. Nu er weer in alle openheid over het plan werd gesproken werd duidelijk dat bar weinig raadsleden iets begrijpen van de cijfers die in beslotenheid zijn neergelegd.

Chocola

Oppositieleider Toon van Dijk (PVV) verwoordde het treffend: "Een raadsvoorstel hoort inzichtelijk te zijn. Nu krijgen we een groot digitaal bestand met daarbij nog eens een bijlage van vijftig pagina's. Ik kan daar geen chocola van maken. Het plan is niet sluitend en ik vind dat het dan eigenlijk niet moet worden voorgelegd aan de raad. Het is een onvoldragen voorstel waar kennelijk ineens veel haast bij is. Ga maar opnieuw met Windesheim om tafel zitten op alternatieven te bespreken."

Voetnoot

Ook andere fracties waren verbaasd dat de directie van Windesheim het hoofdgebouw per se op de plek van De Voetnoot wil hebben. De cultuurbroedplaats moet daarvoor gesloopt worden. Zo niet, dan zal Windesheim haar positie in Almere 'heroverwegen', zo dreigde directeur Kees Stolwijk eerder deze maand. Veel partijen vroegen zich af of een locatie buiten het centrum niet logischer is voor een campus. "De vergelijking met de Floriade doemt angstig op. Zoals het slopen van iets bestaands, om iets vergelijkbaars terug te bouwen,", zei Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren), die daarbij opnieuw verwees naar de Regisseurgarage. "De persoonlijke voorkeuren van één externe partij worden nu geprevaleerd boven de belangen van de stad. Waarom zijn er geen alternatieven voorgelegd?"

Campusplannen

Mochten de Campusplannen doorgaan, dan lijkt het lot van de Voetnoot bezegeld: de oppositie is tegen, de coalitiepartijen zien niet zoveel bezwaren. Per definitie zorgt dat voor een meerderheid in de raad. Wel drongen – ook de coalitiepartijen – er op aan om een alternatieve locatie in Almere Stad te zoeken voor de huidige huurders en ze niet naar – bijvoorbeeld – Almere Buiten te laten verkassen.

Er was onvoldoende tijd om alle fracties aan het woord te laten. Volgende week komen die nog aan het woord. Dan zal wethouder Maaike Veeningen ook de gerezen vragen beantwoorden.

(Foto: aangeleverd)