PVV morgenavond in debat met college over ligplaatsen

18 september 2019 07:56

Door Robert Mienstra

ALMERE – De PVV gaat donderdagavond 19 september met het college in debat over de ligplaatshouders van voormalig Haddock. Het debat vindt om 21.30 uur plaats in de raadzaal van het stadhuis.

Op 11 juli 2019 stemde de gemeenteraad in met de door het college gekozen oplossing voor tijdelijke ligplaatsen in het Weerwater en de Havenkom. Saillant detail is dat er toen al een advies van Waterrecreatie Advies BV uit Lelystad ter tafel lag dat er in Almere wel degelijk op korte termijn een jachthaven van 300 ligplaatsen nodig is. De enige beschikbare en geschikte locatie is aan de Noorderplassen, meldt het rapport. Het advies is gedateerd op 26 juni. Daarbij lag al eerder een concept advies bij het college ter tafel. Het college schrijft echter: “Op 10 september 2019 hebben wij kennis genomen van het onderzoeksrapport Toekomst jachthavens in Almere.”


Correspondentie
De PVV wil met het college en de raad in debat over de gehanteerde criteria en de procedure rondom de toekenning van tijdelijke ligplaatsen aan de voormalig Haddock ligplaatshouders. De PVV geeft aan te beschikken over correspondentie met ligplaatshouders waaruit een beeld naar voren komt dat niet strookt met de beantwoording van schriftelijke vragen door het college die de raad heeft ontvangen op 4 september j.l. Daarover wil de PVV opheldering van het college.

Oplossing
Daarnaast wil de PVV dat de raad zich uitspreekt over het standpunt dat er voor de Almeerse ligplaatshouders die nu buiten de boot vallen een correcte en duidelijke oplossing moet worden geboden. De termijn die aan de ligplaatshouders is verstrekt om de huidige ligplaatsen bij Haddock te ontruimen verloopt 1 oktober 2019. Dat is de reden dat verzocht wordt om plenaire behandeling, met de mogelijkheid afsluitend moties in stemming te brengen.

Het debat staat open voor publiek dat mag plaats nemen op de publieke tribune.

 

Gerelateerd

Ondernemersplein Gemeente Almere
Ondernemersplein Gemeente Almere