PvdD ziet ontwikkeling spoor stagneren

15 oktober 2020 15:45

ALMERE – De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de stagnatie in de ontwikkeling van het spoor Almere – Amsterdam/Utrecht

De fracties van de Partij voor de Dieren Flevoland en de Partij voor de Dieren Almere maken zich ernstige zorgen over de stagnatie van de ontwikkeling van het spoor tussen Almere – Amsterdam en Almere – Utrecht. In 2013 is door het Rijk, de Provincie Flevoland en Almere afgesproken dat deze verbindingen uitgebreid zouden worden met meer treinen en intercity's. Dit had moeten leiden tot snellere reistijden, waardoor de OV-trajecten kunnen concurreren met de auto.

De Partij voor de Dieren heeft nu schriftelijke vragen gesteld omdat niet aan de gemaakte afspraken en ambities zijn voldaan en de reistijd – onder andere door het afschaffen van intercity's richting Amsterdam Centraal – juist langer gaat worden.

Jesse Luijendijk: "Dit is rampzalig omdat het mensen de auto in jaagt, terwijl voor een duurzame samenleving juist meer mensen de optie voor een snelle treinverbinding moeten krijgen."

De Partij voor de Dieren zegt geschrokken te zijn door het gebrek aan aandacht voor het OV, en het ontbreken van een langetermijnvisie omdat het de 'gezamenlijke doelstellingen op het gebied van klimaat, stikstof en luchtkwaliteit ernstig bemoeilijkt.'