PvdA niet blij met ontwikkelingen Overgooi

24 september 2020 11:50

OVERGOOI – De PvdA is niet blij dat de private ontwikkelaar Timpaan B.V. kavels wil aanbieden in fase 5 van de villawijk Overgooi. Het zou concurreren met de verkoop van gemeentelijke kavels.

Fase 5 is het gebied dat grenst aan het Gooimeer en het cirkelbos. Omdat ook de boerderijgronden langs de Meesweg zijn opgekocht door particulieren, ziet de PvdA dit als directe concurrentie voor de verkoop van gemeentekavels in fase 2 die tussen beide gebieden in liggen. "We zijn bang dat dit andere ontwikkelingen in de toekomst in de weg zal zitten. Wij willen graag van het college weten wat haar lange termijn visie is voor Overgooi en welke ontwikkelingen wel en niet wenselijk zijn om die visie te bewerkstelligen."

In de schriftelijke vragen stelt raadslid Erik Theunissen zich zorgen te maken over deze ontwikkeling. "Deelt u de mening van de PvdA dat wanneer aan beide uiteinden van Overgooi villa's in de grootste categorie worden gebouwd, het ingewikkelder wordt om andere ontwikkelingen (kleinere kavels) in Overgooi te realiseren."
Zoals bekend wil de PvdA in de villawijk ook kleinere kavels vrijgeven. "Fase 2 is al bouwrijp en daar maakt het grondbedrijf dus verlies op zolang er niets mee gebeurt", zegt Theunissen. "Wij denken als PvdA niet dat die grote kavels snel verkocht zullen worden, zeker niet nu particulieren die grote kavels al in de verkoop zetten. Met kleinere kavels kan je daar beter uit de voeten en lopen we als gemeente minder geld mis."

Foto: Google Maps