Politieke partijen: 'Kabelbaan Floriade vooral leuk'

25 september 2020 12:45

Door Robert Mienstra

ALMERE – Een grote meerderheid van de gemeenteraad is voor de realisatie van een kabelbaan op het Floriadeterrein. Met name het CDA en D66 vinden de kabelbaan vooral 'gewoon leuk'. De PVV heeft echter grote zorgen bij de juridische haalbaarheid van de procedure die nu gevolgd wordt bij de tot totstandkoming van de kabelbaan. Dit bleek op de Politieke Markt van afgelopen donderdag.

Het college vroeg de raad een 'ontwerpverklaring van geen bedenkingen' af te geven voor het realiseren van een tijdelijke kabelbaan op het Floriadeterrein ten behoeve van de Floriade Expo 2022. Het bestemmingsplan voor het Floriadeterrein staat de realisatie van een kabelbaan niet toe.

De Floriade BV heeft daarom een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, die afwijkt van het bestemmingsplan. Om deze vergunning te kunnen verlenen, moest het college eerst het akkoord van de gemeenteraad krijgen, in de vorm van een 'verklaring van geen bedenkingen'. Een grote meerderheid van de raad wil die verklaring nu afgeven.
Verder heeft het college van Burgemeester en Wethouders een gedoogbesluit genomen om de start realisatie van de kabelbaan mogelijk te maken vooruitlopend op de verlening van de vergunning. Ook hier heeft de meerderheid van de raad geen bezwaar tegen.

Haalbaarheid

Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV, uitte grote zorgen over de juridische haalbaarheid van de gevolgde procedure. Daarbij doelde hij op de groep FloriadeAnders die naar de Raad van State stapt omdat er geen m.e.r (milieu effect rapportage) wordt uitgevoerd voor de aanleg van de tijdelijke kabelbaan. "Het lijkt er op dat het gedoogbesluit juridisch aan alle kanten rammelt", vond Van Dijk. "Een beetje gewiekste advocaat maakt daar gehakt van. In dat geval lopen we een groot risico."

Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) was het daar niet mee eens.
"We hebben alles juridisch getoetst en ik heb er het volste vertrouwen in dat dit bij de Raad van State wordt bevestigd."

Motie PvdD

Een dag na de vergadering heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend waarin de raad gevraagd wordt 'het gedoogbesluit af te keuren waardoor het college het gedoogbesluit moet intrekken. Dit omdat de kabelbaan niet past binnen het bestemmingsplan en omdat door de gevolgde werkwijze omwonenden en belanghebbenden pas bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen de vergunning als de kabelbaan al in aanbouw of zelfs gerealiseerd is. De de gemeente neemt hiermee bovendien juridische risico's die kunnen leiden tot kapitaalvernietiging.'

Op het Floriadeterrein staat al een cabine van de kabelbaan. (Foto: Almere DEZE WEEK)