Pilot twee keer maaien moet vaarseizoen verlengen

24 juni 2019 12:34

ALMERE - Met een vroege start en twee keer maaien in één seizoen zet Gastvrije Randmeren stevig in op verlenging van het vaarseizoen op het Gooi- en Eemmeer. De snelle botenbaan bij Almere was in de zomer van 2018 door nagroei van de waterplanten maar één maand goed bruikbaar. En niet, zoals de coöperatie Gastvrije Randmeren nastreeft, continu bevaarbaar. Hetzelfde gold voor grote delen van het ondiepe Eemmeer.De grootste overlast doet zich voor op het Gooi- en Eemmeer en in mindere mate het Wolderwijd. Op het Gooi- en Eemmeer nemen de planten niet alleen in dichtheid en hoeveelheid toe, ze zorgen na het maaien door nagroei ook voor een heel kort vaarseizoen.
Vandaar dat dit jaar een pilot start waarbij een aantal locaties twee keer worden gemaaid. Net als voorgaande jaren worden de maaiwerkzaamheden uitgevoerd door de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren. Als start van de pilot is afgelopen week de snelvaarbaan bij Almere voor een eerste keer gemaaid en ook een verbreding van de hoofdvaargeul aan de noordkant van het Eemmeer. Later in het seizoen, wanneer de planten weer aangegroeid zijn, worden deze locaties een tweede keer gemaaid. De pilot is mogelijk doordat belanghebbenden zoals provincie Flevoland en gemeenten - waaronder Bunschoten en mogelijk Zeewolde - plus de gemeenten aan het Gooimeer extra budget hebben ingelegd om deze grotere inspanning te kunnen leveren.
Nu het maaiseizoen is gestart worden jachthavens, watersporters en andere belanghebbenden via nieuwsbrieven en de website www.gastvrijerandmeren.nl op de hoogte gehouden van de vorderingen.