Partij voor de Dieren pleit voor stoppen met bladblazers

12 december 2019 07:40

ALMERE – De Partij voor de Dieren (PvdD) in Almere wil dat de gemeente stopt met het gebruik van bladblazers. "Dergelijke vervuilende apparaten passen niet binnen het streven om een groene, duurzame en diervriendelijke stad te zijn", stelt de partij.

 

De PvdD heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Zo wil de partij weten of het college zich bewust is van de ongezonde effecten die bladblazers hebben op de luchtkwaliteit. "Uit onderzoek is gebleken dat bladblazers giftige en kankerverwekkende stoffen zoals stikstofdioxiden, koolstofdioxide en fijnstof de lucht in blazen", aldus de partij. "In Duitsland wordt het gebruik van bladblazers ten zeerste ontmoedigd vanwege de vervuilende effecten en in Vlaanderen is zelfs in ruim 300 gemeenten het gebruik van bladblazers verboden."

 

Ecologisch proces
De PvdD wijst daarnaast op de geluidoverlast die bladblazers veroorzaken en op de functie van bladeren in de natuurlijke cyclus van de natuur. "Bladeren hebben een belangrijke functie bij het hervoeden van de bodem en bescherming tegen vorst en erosie. Ze zijn bovendien essentieel voor overwinterende insecten en kleine zoogdieren die gebruik maken van de isolerende werking en de voedingsstoffen in de bladeren. "
De partij vraagt of het college bereid is om te stoppen met het gebruiken en inhuren van bladblazers in Almere. "Of om op dit zijn minst zoveel mogelijk te minimaliseren, niet toe te passen op onverharde ondergrond en over te stappen op elektrische bladblazers"