Opvolger productie Soldaat van Oranje waarschijnlijk in Almere

08 november 2019 09:20

Ruim baan voor onderzoek vestiging Musicaltheater

Door Marcel Beijer
ALMERE – De kans is groot dat de opvolger van de succesvolle voorstelling Soldaat van Oranje - De Musical in Almere wordt opgevoerd. Producent New Productions wil in de stad een permanent theater bouwen met hotelfunctie, horeca en vergaderruimtes. De gemeenteraad zet nog wel vraagtekens bij de geschiktheid van de locatie: het Atlantisstrand, vlakbij het Floriadeterrein,

De gemeenteraad was behoorlijk huiverig toen het college een paar weken geleden bekendmaakte dat er 119.000 euro wordt uitgetrokken voor de mogelijke vestiging van het theater. Immers: nog vers in het geheugen ligt het echec met het themapark Eden Holland, waarbij de gemeente een half miljoen euro uittrok voor een haalbaarheidsonderzoek dat nergens toe leidde.


Wethouder Hilde van Garderen (VVD) kon donderdagavond tijdens de Poltieke Markt echter goed uitleggen waar die 119.000 aan wordt uitgegeven. Het haalbaarheidsonderzoek wordt namelijk betaald door New Productions zelf. De 119.000 euro die de gemeente investeert, behelst plankosten. Dat zijn bijvoorbeeld de uren die ambtenaren besteden aan gebiedsonderzoek, infrastructuur en het uitwerken van een bestemmingsplan. “Maar dat doen we altijd bij dit soort initiatieven”, aldus Van Garderen. “De gemeente loopt altijd een bepaald risico. Als het niet doorgaat zijn we inderdaad 119.000 euro kwijt.”

 

Enthousiast
De wethouder maakte duidelijk dat de keuze van New Productions voor Almere zeer bijzonder is. “We hadden heel veel concurrentie van andere steden. Ik hoef niemand uit te leggen hoe succesvol Soldaat van Oranje is. De productie draait al meer dan tien jaar in Katwijk. We hebben het niet over theater, maar over tóptheater. Ook de nieuwe productie, New Amsterdam getiteld, wordt spectaculair en zal publiek uit het hele land trekken. Het aanbod botst ook niet met de voorstellingen in KAF (de schouwburg, red.) omdat het één voorstelling betreft die jarenlang wordt opgevoerd. Dit college wilde een grote publiekstrekker naar Almere halen. Dit musicaltheater is precies wat we zochten.”

 

Locatie
De gemeenteraadsleden waren enthousiast over de uitleg van de wethouder. Wel worden vraagtekens gezet bij de locatiekeuze. Het Atlantisstrand ligt langs de A6 en vlak tegen de toekomstige Floriadewijk Hortus aan. Een aantal raadsleden vroeg zich af of de dagelijkse stroom theaterbezoekers logistiek verwerkt kan worden op die plek. Daar wordt later over verder gesproken. In december komt de directie van New Productions de raadsleden uitleggen wat de nieuwe productie precies inhoudt.

 

Desgevraagd liet wethouder Hilde van Garderen nog aan deze krant weten dat het muscialtheater een permanent karakter heeft. Tegen de tijd dat New Amsterdam de einddatum nadert wordt er weer een nieuwe productie opgestart.

 

Gerelateerd

X