Opinie - Stop het haantjesgedrag

14 mei 2019 08:05

Leonie Vestering
Fractievoorzitter
Partij voor de Dieren Flevoland en Almere

Waar zijn toch de vrouwen in de politiek? Er is geen betere manier om vrouwen weg te houden uit de politieke arena dan door in die arena steeds opnieuw maar mannen te zien. Van de 16 lijsttrekkers in de afgelopen verkiezingscampagne was ik de enige vrouw. En nu, na benoeming in de Provinciale Staten, ben ik de énige vrouwelijke fractievoorzitter. Met de dooddoener om te beweren dat het moet gaan om kwaliteit en niet om gender kom je in 2019 niet langer weg. Vrouwen zijn meer dan geschikt. Reken maar. En de politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.
Sinds de oprichting van het politieke bestuur in de provincie Flevoland zijn er slechts 3 vrouwelijke bestuurders benoemd. Honderd jaar na invoering van het vrouwenkiesrecht is politiek nog steeds veelal een strijd tussen mannen om de hoogste positie op de apenrots. Het huidige college bestaat enkel uit mannen en ook het volgend college zal er hoogst waarschijnlijk niet veel beter op worden: een meerderheid van de vers geïnstalleerde volksvertegenwoordigers stemde tégen mijn motie die opriep tot een gelijkwaardige man/vrouw verdeling in het nieuw te formeren college. Want stel je voor dat je daarmee jouw eigen mannelijke kandidaat aan de kant moet schuiven?
Vrouwen, de helft van de bevolking, worden nog iedere dag uitgesloten van topfuncties, niet alleen in de politiek. Dat is een verspilling van talent die we ons niet kunnen permitteren, maar waar we wel iets aan kunnen doen. Ik roep alle mannen en vrouwen in Flevoland op om bij de volgende verkiezingen op een vrouw te stemmen. Niet de vrouw die veelal op de 2e plaats op de lijst staat, maar iemand die anders nooit kans zou maken. Een stem tégen uitsluiting van vrouwen op top-posities en het haantjesgedrag van masculiene grijze pakken politiek.

Gerelateerd

HV Almere
Woodstock
X