Opinie - een museaal tegengeluid

06 juli 2020 14:00

Er moet een museum van internationale betekenis komen in Almere. De gemeente en provincie hebben er ook over gesproken. Wat daarbij opvalt is dat nergens ruimte is gelaten voor kritiek op de aard, omvang en kosten voor dit grootschalige project.
Want hoe zit het nu precies met dit museum? Om de haalbaarheid te onderzoeken is 100.000 euro uitgetrokken voor een kwartiermaker. Dit onderzoek is nog in volle gang en de rapportage over de financiële consequenties en artistieke invulling wordt pas na de zomer verwacht. De Raad voor Cultuur is positief en subsidieert het plan de komende vier jaar voor in totaal 1 miljoen euro.

En alsof dit nog niet genoeg is wordt er in de periode 2021-2025 nog eens 13 miljoen uitgetrokken als voorbereidingsbudget. Let wel: er is voor dat geld nog geen paal de grond ingegaan, de eventuele bouw van het museum is pas voorzien na 2025.
Het is schrijnend dat al dit geld wordt gereserveerd nog voordat de resultaten van de rapportage door de kwartiermaker bekend zijn. Zonder deugdelijke business case, zonder artistieke invulling en voor een museum zonder eigen collectie, geheel afhankelijk van bruikleen. En zonder stil te staan bij de exploitatielasten die Almere straks ongetwijfeld zal moeten dragen. Het lijkt op het zoveelste megalomane project in Almere dat gedoemd is te mislukken, maar waarbij wederom bestuurders ziende blind zijn voor de hieraan verbonden risico's. Kunst en cultuur mag best wat kosten. Echter niet op basis van nog (te) vage initiatieven zonder gedegen financiële onderbouwing.
Almeerders, de moraal van dit verhaal…Wees op uw hoede en let op de financiële risico's die verbonden zijn aan dit op het oog sympathieke initiatief en spreek uw politieke volksvertegenwoordigers hierop aan.

Paul van der Starre

Fractievoorzitter 50PLUS Flevoland

(Foto: aangeleverd)