Opinie D66. Lege beloftes ex-wethouder schaden vertrouwen in politiek

07 mei 2019 09:04

Ex-wethouder van de PvdA Adri Duivesteijn, roeptoeterde samen met ex-wethouder Frits Huis (Leefbaar Almere) de afgelopen weken in de media over de huisvesting van het theatergenootschap Vis a Vis. Ze benadrukken eensgezind dat theatergezelschap Vis à Vis permanent op hun huidige locatie in Almere Poort, moet blijven. En dat zij, toen zij nog wethouder waren dat hebben beloofd aan Vis à Vis. Het is alleen jammer dat deze ex-wethouders dit niet daadwerkelijk geregeld hebben toen  zijzelf aan de knoppen zaten. Een belofte zonder vastgelegde afspraken is mijn inziens een lege belofte. In de politiek kun je van alles beloven. Maar om een belofte waar te maken heb je twee dingen nodig: geld en een meerderheid in de raad om de afspraak vast te leggen. De ex-wethouders hebben geen geld vrijgemaakt voor Vis à Vis en hun plannen niet voorgelegd aan de gemeenteraad.  Aan beide voorwaarden voor het waarmaken van een politieke belofte is dus door hen niet voldaan. Nu zo hard op de trom slaan getuigt ook niet van hart voor de stad. Het is zelfs zeer schadelijk voor het vertrouwen dat Almeerders hebben in onze lokale  politiek.

Sprookjes bestaan niet, al helemaal niet in de politiek. De waarheid is dat het laten blijven van Vis à Vis op de huidige plek heel veel geld kost. Dat is een politieke keuze die gemaakt kan worden, maar het is niet de enige keuze. Op de grond die Vis à Vis pacht van de gemeente staat de bouw van huizen gepland. Het is de bedoeling dat er een hele woonwijk op die plek wordt gebouwd. En iedereen weet dat in Almere nieuwe woningen broodnodig zijn. Bovendien levert de bouw van een woonwijk middelen op voor de gemeente die kunnen worden geïnvesteerd in zaken als parken, fietspaden, sportvoorzieningen en openbaar vervoer.

 

Tegelijkertijd snap ik Vis à Vis ook. Vis à Vis is een aanwinst voor onze stad en jaarlijks komen er veel mensen naar voorstellingen. Verhuizen is niet leuk, en bovendien kostbaar voor het gezelschap. De raad heeft een politieke keuze te maken: of Vis à Vis laten blijven, of woningen bouwen. D66 wil Vis à Vis heel graag in onze stad houden en wij gunnen het Vis à Vis om op de huidige plek te blijven. De afweging  moet echter wel zorgvuldig gemaakt worden. 

 

Terug naar de ex-wethouder. Juist Adri Duivesteijn heeft in 2011 een afspraak gemaakt met de gemeenteraad van destijds om woningen te bouwen op de plek waar Vis à Vis nu is gehuisvest. Eigenlijk is het moeilijke dilemma waar we als raad nu voor staan een erfenis van zijn beleid. Dat Duivesteijn het in de media doet voorkomen alsof hij een belofte heeft gedaan om Vis à Vis op de huidige plek te behouden is wat ons betreft dus ongepast. Toch moeten wij als raad niet voor de keuze weglopen. D66 zal er alles aan doen een afgewogen beslissing te nemen. Waar Vis à Vis, woningzoekenden en de belastingbetaler iets aan hebben. Daarom is meer onderzoek nodig. En hopelijk kunnen we als gemeenteraad op die manier het vertrouwen in de politiek weer een beetje herstellen.

 

Martine van Bemmel, fractievoorzitter D66 Almere

X