Onrust over straling UMTS-mast bij basisschool Columbus

20 augustus 2019 11:34

Door Marcel Beijer

POORT – Er is onrust ontstaan over een UMTS-mast bij basisschool Columbus in Poort. Op een filmpje dat op YouTube is geplaatst wordt de straling gemeten die soms oploopt tot wel 1700 keer de toegestane hoeveelheid. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden trekt de metingen in twijfel.

De meting is verricht door Ankie Withagen op verzoek van bewoner Jason Wolmuis die tegenover de school aan de Marco Poloroute woont. Ze gebruikt daarvoor een meter die geregeld hoge stralingswaardes laat zien, onder meer ook bij een speeltoestel op het schoolplein. “Ik zou mijn kind hier niet laten spelen”, gruwelt Withagen.

Withagen werkt samen met Louis van der Kallen, een raadslid in Bergen op Zoom die zich al jaren actief bezighoudt met straling van masten. Hij meldt desgevraagd dat de UMTS-mast in Poort geen uitzondering is. “Het geldt feitelijk voor alle masten die in ons land staan. Wij wijzen op de gevolgen van de straling.”
De Nederlandse overheid stelt een blootstellingsnorm van maximaal 20 miljoen microwatt per vierkante meter (µW/m2) als veilige norm, zegt Van der Kallen. “Een absurde norm. In Amerika hanteren ze een limiet van 6 miljoen en in Vlaanderen zelfs 1,2 miljoen. Het slaat helemaal nergens op. Bovendien zijn die normen vastgesteld in 1999, toen waren er nog nauwelijks mobieltjes.”


Gevaar

Van der Kallen waakt voor paniek rond de school in Poort. “Die UMTS-mast staat niet op zichzelf. Die metingen gelden voor alle masten. Hoe meer we gebruik maken van onze smartphones, magnetrons, afstandsbedieningen, hoe meer we blootstaan aan die gevaren. Wie een halve dag met zijn laptop op de knieën zit, staat aan net zoveel straling bloot als het maken van 1000 röntgenfoto’s. In dat laatste geval word de medewerker beschermd door een loden plaat, maar om die laptop maakt niemand zich druk.”


Roeping

Van der Kallen, opgeleid als technisch fysicus, heeft er zijn roeping van gemaakt om te wijzen op de gevaren. “Er liggen wel onderzoeken dat bij 0,7 µW/m2 planten al schade oplopen en bij 160 µW/m2 kinderen een dubbele kans op leukemie oplopen. En dan zijn er nog de onbewezen symptomen: kinderen die aandacht- en geheugenstoringen hebben. Mensen die steeds vaker klachten hebben over prikkelbaarheid, depressie, verzwakt libido, hoofdpijn, slaapstoornissen en chronische vermoeidheid. Daar zou eens goed onafhankelijk onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar dat is lastig, want die onderzoeken worden vaak gefinancierd door bedrijven die belang hebben bij de uitkomst.”


5G

In Almere wemelt het van de UMTS/4G-masten. Volgens Van der Kallen is die tendens niet meer tegen te houden, maar zouden de masten niet bij scholen moeten staan. “Je zou kunnen afspreken om ze op meer afgelegen locaties te plaatsen. Maar dat gaat ten koste van het bereik van de apparatuur. Dan krijg je daar weer klachten over. Straling is niet te zien, de nadelen dus ook niet. Dus bekommeren weinig mensen zich er om. Het is tijd dat we wakker worden, zeker ook omdat inmiddels de discussie losbarst over de komst van 5G-netwerken. Dan krijg je nóg meer straling.”
De EU wil dat 5G-netwerk zo snel mogelijk uitrollen. Maar in 2017 stuurden 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een brandbrief aan de Europese Unie met een duidelijke boodschap: ‘5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G en WiFi. Die straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu’.
Van der Kallen: “We zullen eerst met zijn allen moeten erkennen dat straling schadelijk is. Die stap is nog niet eens gemaakt.”

Kenniscentrum
Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden ziet de metingen in Almere niet als zorgwekkend. "De metingen die gedaan zijn worden gedaan met bouwbiologische waarden, de SBM-norm. Dat zijn niet de waarden die in Nederland gelden en hebben hier geen enkele status. Daarbij werken we met Volt per meter (V/m) In Nederland ligt de norm dan op 61 V/m. De UMTS-masten in Nederland zitten maximaal op 3 V/m. Dat zit dus heel ver onder de norm. Met de komst van 5G wordt waarschijnlijk gebruikt gemaakt van drie verschillende frequenties. Twee daarvan kennen we al. eén ligt gelijk aan de GSM-frequentie en de tweede zit tussen twee WiFi-frequenties in. De derde ligt wel hoger en wordt nu alleen nog gebruikt voor straalverbindingen."
Het Kennisplatform stelt dat er ook voor de 5G-frequenties blootstellingslimieten zijn, en dat alle apparatuur aan die blootstellingslimieten moet voldoen, ook wanneer er veel zendapparatuur tegelijk wordt gebruikt, en ook als 5G naast de huidige masten van 4G, 3G en WiFi komt. 

_______________________

Advies Raad van Europa

De Raad van Europa gaf eerder een advies over het gebruik van mobiele apparaten:

'Voor kinderen en scholen in het algemeen geldt dat computers met draadaansluiting de voorkeur verdienen. Aanvullend is het advies om het gebruik van mobiele apparaten strikt te reguleren in en rond de school.'